Zasady - Piesi i rowerzyści w ruchu drogowym

Dział: Zasady ruchu drogowego

Piesi i rowerzyści powinni poruszać się po specjalnie dla nich wyznaczonych częściach drogi. Tylko w przypadkach gdy nie ma takiej części, a nawet brak pobocza mogą oni „wkroczyć” na jezdnię. Poruszając się samochodem nie unikniesz kontaktu z pieszymi i rowerzystami. Pamiętaj, że sam nierzadko bywasz pieszym więc nie tylko przestrzegaj przepisów, ale i trzymaj się zasad dobrej kultury.

Jeżeli zbliżasz się do przejścia dla pieszych musisz zachować szczególną ostrożność i odpowiednio zmniejszyć prędkość. Jeżeli ktoś znajduje się na przejściu ustąp mu pierwszeństwa.

Jeżeli piesi znajdują się w pobliżu przejścia najprawdopodobniej chcą przez nie przejść dlatego jako kierowca musisz obserwować ich zachowanie. Jeżeli zobaczysz, że pieszy będący obok przejścia to osoba niepełnosprawna musisz się zatrzymać i ustąpić mu pierwszeństwa.Podczas wjeżdżania na skrzyżowanie pieszym, którzy znajdują się na przejściu należy ustąpić pierwszeństwa nawet gdy pali się zielone światło dla pojazdów. Należy umożliwić pieszym ( to samo dotyczy rowerzystów ) opuszczenie jezdni.

Jeżeli np. przy szkołach spotkamy ( odpowiednio oznaczoną i wyposażoną ) osobę, która kieruje ruchem należy stosować się do jej poleceń.

W sytuacji gdy skręcasz w drogę poprzeczną masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa pieszym, nawet gdy przekraczają oni jezdnię w miejscu nie oznaczonym jako przejście dla pieszych.

Ustąpić pierwszeństwa pieszym kierowca musi także gdy zachodzi konieczność przejechania przez chodnik lub gdy jedzie po placu, na którym ruch pojazdów i ruch pieszych odbywa się na tej samej powierzchni. Dodatkowo w takich sytuacjach należy poruszać się bardzo powoli. Takie zachowanie kierowcy jest również wymagane w strefach zamieszkania.

Jeżeli zbliżasz się do przystanku komunikacji publicznej, który nie znajduje się przy chodniku i nie jest wyposażony w wysepkę, a dojeżdża lub już stoi na nim np. autobus – masz obowiązek zatrzymać się i nie utrudniać pieszym w dostępie do tego autobusu i do chodnika.

Zabronione jest omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku i zatrzymał się przed przejściem w celu przepuszczenia pieszego. Zabronione jest również wyprzedzanie na przejściu oraz zaraz przed nim.

Podobnie zasady dotyczą tzw. ścieżek rowerowych. Zbliżając się do przejazdu dla rowerów należy:
  • zachować szczególna ostrożność,
  • ustąpić pierwszeństwa rowerom, które znajdują się już na przejeździe,
  • przejeżdżając przez ścieżkę, która znajduje się poza jezdnią ustąpić pierwszeństwa poruszającym się po niej rowerzystom;
  • nie wyprzedzać na przejeździe dla rowerów i bezpośrednio przed nim.