Zasady - Jazda po autostradach i drogach ekspresowych

Dział: Zasady ruchu drogowego

W nowej ustawie szkolenie dotyczące jazdy po autostradzie ujęte jest jedynie podczas zajęć teoretycznych. Na zajęciach praktycznych powinniśmy za to znaleźć się na drodze ekpresowej.

Autostrady są przeznaczone do masowego oraz szybkiego ruchu pojazdów. Wykluczony jest na nich ruch pieszych i pojazdów nie samochodowych, a także takich, które nie rozwijają prędkości co najmniej 40 km/h.

Na autostradach występuje ograniczenie prędkości do 140 km/h jednak na wielu polskich autostradach i ich odcinkach ograniczono tą wielkość.

Na autostradzie zabronione przepisami jest: cofanie, zawracania, holowanie ( z wyjątkiem pojazdów do tego przeznaczonych, tylko do najbliższego wyjazdu lub miejsca obsługi podróżnych ), zatrzymanie się na pasie między jezdniami, wjeżdżanie na ten pas,  zatrzymanie się lub postój w miejscu innym niż to tego przeznaczone.

Na drodze ekspresowej zabronione przepisami jest: cofanie, zawracanie ( oprócz skrzyżowań i miejsc do tego przeznaczonych ), zatrzymanie się na pasie między jezdniami, zatrzymanie się lub postój w innym miejscy niż do tego przeznaczone.

W nagłym przypadku np. awarii auta na autostradach i drogach ekspresowych trzeba zjechać na pobocze i właściwie oznakować pojazd, żeby nie spowodować zagrożenia dla innych pojazdów. Należy włączyć światła awaryjne, a trójkąt ostrzegawczy ustawić w odległości ok 100 m za pojazdem.

Przed wyjściem z auta załóż kamizelkę odblaskową. Gdy auto jest unieruchomione najlepiej nie zostawiać w środku. W ramach możliwości ze względów bezpieczeństwa przejdź przez barierkę ochronna lub ekran dźwiękochłonny.
Poruszając się po drogach ekspresowych i autostradach należy zwracać większą uwagę na poziom paliwa. Jadąc z większą prędkością spalanie paliwa jest szybsze, a siatka stacji benzynowych ( szczególnie na nowych drogach ) jest w naszym kraju słabo rozwinięta.

Poruszaj się prawym pasem. Lewy pas służy do wyprzedzania.