Przepisy ruchu drogowego - Ogólne zasady ruchu pojazdów

Dział: Zasady ruchu drogowego

Kierujący pojazdem musi znać przepisy ruchu drogowego. Każdy początkujący kierowca powinien przyswoić sobie następujące zasady ogólne, obowiązujące na polskich drogach:

 • zasada ruchu prawostronnego:
  Trzymaj się prawej strony jezdni, możliwie blisko jej krawędzi. Dotyczy to równiez dróg wielopasmowych i dwujezdniowych, poruszajaj się po nich prawym pasem ( lub pasami - w przypadku dróg np. cztero pasmowych).
  Do tej zasady trzeba podejść z rozsądkiem. Jeżeli mamy do dyspozycji kilka pasów ruchu, nelzeży je wykorzystywać. Jeżeli odcinek drogi po skręcie w prawo lub w lewo jest krótki, starajmy się zajmować pas odpowiedni do kolejnego skrętu. Musimy popisać się przewidywaniem kolejnych manewrów. Błędem jest bezwzględne trzymanie się prawego pasa ruchu, kiedy nie jest to uzasadnione sytuacją na drodze lub naszą trasą.

 • zasada pierwszeństwa dla nadjeżdżającego z prawej strony
  Jeśli znaki drogowe nie wskazują inaczej, pojazd nadjeżdżający z prawej strony ma pierwszeństwo przejazdu. Gdy pojazdy są naprzeciwko siebie, pierwszeństwo ma ten, który jedzie prosto albo skręca w prawo.
 • zasada hierarchii znaków i sygnałów drogowych i nadrzędności sygnałów dawanych przez osobę uprawnioną
  W pierwszej kolejności musisz się stosować do sygnałów policjanta albo innej osoby uprawnionej do kierowania ruchem, druga w kolejności jest sygnalizacja świetlna, a następnie znaki drogowe.
 • zasada pierwszeństwa pojazdów uprzywilejowanych w ruchu,
 • zasada ostrożności czyli zasada unikania działania mogącego spowodować zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku ruchu,
 • zasada szczególnej ostrożności
  Szczególna ostrożność polega na zwiększeniu uwagi i dostosowaniu zachowania uczestnika ruchu do warunków i sytuacji zmieniających się na drodze, w stopniu umożliwiającym odpowiednio szybkie reagowanie. W pewnych sytuacjach przepisy nakładają obowiązek zachowania szczególnej ostrożności. Np. przy wszystkich znakach ostrzegawczych.

 • zasada usunięcia spowodowanego przez siebie zagrożenia ruchu drogowego, a w razie niemożności – ostrzeżenia innych uczestników ruchu,
 • zasada ograniczonego zaufania,
 • zasada zachowania dopuszczalnej prędkości,
 • zasada zachowania prędkości bezpiecznej,
 • zasada zachowania zgodnego z rozsądkiem,
 • zasada kulturalnego i życzliwego zachowania wobec innych.