Zasady - Jazda po drogach wewnętyrznych i strefach zamieszkania i ruchu

Dział: Zasady ruchu drogowego

Jazda po drogach wewnętrznych, strefach zamieszkania i strefach ruchu.

Jeszcze do niedawna kierowcy mogli czuć się bezkarnie na drogach wewnętrznych. Przepisy zmieniono i teraz policja oraz straż miejska mogą ukarać kierowcę za popełnione w strefach ruchu wykroczenia. Trzeba więc wiedzieć iż zabronione jest:

  • poruszanie się pojazdem bez prawa jazdy,
  • przekraczanie dozwolonej prędkości,
  • parkowania w miejscach, które nie są do tego przeznaczone (np. tereny zielone czy drogi pożarowe),
  • parkowanie w miejscach dla osób niepełnosprawnych bez dokumentów, które do tego uprawniają,

Drogi wewnętrzne występują przede wszystkim w osiedlach mieszkaniowych. Są one otwarte dla ruchu publicznego. Obowiązują na nich przepisy ruchu drogowego w ograniczonym zakresie – wtedy gdy jest to konieczne do zapewnienia bezpieczeństwa, a także przy sytuacjach wynikających ze znaków i sygnałów drogowych (są to takie same znaki jakie stosuje się na drogach publicznych).
Wszyscy użytkownicy  dróg wewnętrznych powinni zachować szczególną ostrożność.
Na niektórych drogach wewnętrznych wprowadzono strefy zamieszkania i strefy ruchu. Wjazd i wyjazd z takiej strefy są oznaczone łatwo rozpoznawalnym znakiem.

 

W strefie zamieszkania obowiązują szczególne zasady ruchu drogowego.

  • Nie wolno przekraczać prędkości 20km/h,
  • Piesi mają pierwszeństwo przed pojazdami, a dodatkowo mogą korzystać z całej szerokości drogi, dzieci do 7 lat mogą korzystać z drogi bez opieki osoby dorosłej,
  • Postój pojazdu jest dozwolony tylko w wyznaczonych i oznakowanych miejscach,
  • Nie muszą być oznakowane urządzenia i rozwiązania, które wymuszają na kierowcy powolną jazdę.

Strefę ruchu na drogach wewnętrznych to taka strefa gdzie obowiązują przepisy ruchu drogowego w całości.

Jeżeli pod znakiem strefa ruchu został umieszczony znak zakazu – oznacza to, że zakaz ten obowiązuje aż do znaku koniec strefy ruchu ( chyba, że został odwołany innym znakiem lub zmieniony na jakimś odcinku drogi ).

Przy wyjeździe z drogi wewnętrznej, za strefy zamieszkania czy też strefy ruchu należy zachować szczególną ostrożność oraz ustąpić pierwszeństwa innym pojazdom znajdującym się w ruchu, a także pieszym przekraczającym jezdnie.