Bezpieczeństwo - Przewożenie ładunków

Dział: Bezpieczeństwo na drodze

Wszelkie ładunki powinno się przewozić tak, żeby:

  • nie spowodować przekroczenia dopuszczalnych nacisków osi pojazdu na drogę, dopuszczalnej ładowności i dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu;
  • ładunek nie spowodował utraty stateczności pojazdu;
  • ładunek nie utrudniał kierowania pojazdem;
  • ładunek nie ograniczał kierowcy widoczności, nie zasłaniał świateł, sygnałów, tablic rejestracyjnych i innych tablic umieszczonych na pojeździe.

Umieszczając ładunek na pojeździe powinno się go zabezpieczyć przed zmianą położenia, a także wywołaniem dużego hałasu.

Umieszczony w pojeździe ładunek, który wystaje z tyłu na odległość przekraczającą 0,5 m powinien zostać oznaczony: pasami białymi i czerwonymi  ( powierzchnia pasów powinna wynosić minimum 1 m2 ). W okresie niedostatecznej widoczności dodatkowo trzeba oznaczyć ładunek czerwonym światłem i czerwonym światłem odblaskowym.

Przy przewozach drewna dopuszcza się oznakowanie ładunku chorągiewką lub tarczą koloru pomarańczowego.

Ładunek przewożony samochodem osobowym lub za pomocą przyczepy ciągniętej przez auto osobowe, który wystaje na odległość większą niż 0,5 m może być oznaczony czerwoną chorągiewką o wymiarach min. 50cm na 50 cm, a umieszczoną na wystającej krawędzi ładunku.

Wysokość pojazdu z ładunkiem nie może przekraczać 4 m.