Bezpieczeństwo - Pojazdy do nauki jazdy

Dział: Bezpieczeństwo na drodze

Kwadratowa tablica, koloru niebieskiego z białą literą L to znak rozpoznawczy pojazdów przeznaczonych do nauki jazdy i egzaminu.

Jeżeli widoczność jest słaba tablica powinna być oświetlona – wyjątkiem jest tablica motocyklowa – ta powinna być wykonana z materiału odblaskowego. Tablicę L należy zasłonić lub zdjąć jeżeli pojazd nie jest już kierowany przez osobę uczącą się jeździć czy też egzaminowaną. 

Jadąc w pobliżu pojazdów do nauki jazdy lub pojazdów egzaminacyjnych należy zachować szczególną ostrożność.