Bezpieczeństwo - Przepisowy porządek na drodze

Dział: Bezpieczeństwo na drodze

Zabronione przepisami jest:

 • kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po spożyciu alkoholu lub innego środka odurzającego;
 • otwierać drzwi pojazdu, pozostawiać je otwarte lub wysiadać jeżeli nie upewnisz się, że nie spowoduje to niebezpieczeństwa lub utrudnienia ruchu;
 • wjeżdżanie na pas między jezdniami, wykorzystywania drogi w sposób niezgodny z jej przeznaczeniem ( wyjątek tylko kiedy przepisy szczegółowe mówią inaczej );
 • zostawiać na drodze przedmioty, które mogą spowodować niebezpieczeństwo w ruchu, lub jeżeli usunięcie ich jest niemożliwe – należy w sposób wyraźny je oznaczyć;
 • umieszczać na drodze lub w jej okolicach urządzeń, które emitują światło lub je odbijają – może to spowodować oślepienie lub zmylenie uczestników ruchu;
 • stawiać, usuwać, zmieniać położenia, zasłaniać znaków drogowych, a także wyłączać sygnałów drogowych, urządzeń ostrzegawczo-zabezpieczających czy kontrolnych, ustawiać jakikolwiek znaków, napisów czy symboli na drodze;
 • zaśmiecanie i zanieczyszczanie drogi;

Jeżeli jesteś kierowcą nie wolno Ci:

 • korzystać z telefonu podczas jazdy jeżeli wymaga to trzymania ręką słuchawki czy tez mikrofonu; 
 • jako kierowcy motoroweru lub motocykla przewozić osoby nietrzeźwe, po spożyciu alkoholu czy innych środków odurzających ( wyjątkiem jest przewożenie za pomocą wózka bocznego ); 
 • przewozić dziecka w foteliku, ustawionym tyłem do kierunku jazdy, na przednim siedzeniu kiedy auto jest wyposażone w poduszkę powietrzną dla pasażera;
 • przewozić dziecka do 12 lat, bez użycia specjalnego fotelika, na przednim siedzeniu.