Bezpieczeństwo - Co zrobić w razie wypadku?

Dział: Bezpieczeństwo na drodze

Jeżeli zdarzy się Tobie uczestniczyć w wypadku samochodowym musisz przestrzegać określonych zasad. Uświadom sobie, że od Twojego postępowania może zależeć nawet życie uczestników tego wypadku.

  • zatrzymaj pojazd, ale zrób to tak by nie spowodować dodatkowego niebezpieczeństwa na drodze, jeżeli nie ma ofiar śmiertelnych wypadku czy też rannych – pojazdy, które mogą się poruszać i można nimi kierować należy usunąć na pobocze lub krawędź jezdni;
  • jeżeli w wypadku zostały ranne lub poniosły śmierć jakieś osoby należy: udzielić potrzebującym pomocy oraz wezwać pogotowie i policję; nie wolno przemieszczać pojazdów, usuwać części samochodów czy wykonywać innych czynności, które mogłyby utrudnić odtworzenie przebiegu wypadku, zatrzeć ślady; musisz pozostać na miejscu wypadku aż do chwili zwolnienia przez policję (wyjątkiem jest konieczność oddalenia się po to by zawiadomić pogotowie i policję).
  • udzielenie pierwszej pomocy ofiarom wypadku jest najważniejszym obowiązkiem, a jego nie przestrzeganie jest traktowane jako przestępstwo;
  • postaraj się o zabezpieczenie miejsca wypadku np. włącz światła awaryjne, postaw trójkąt ostrzegawczy;
  • jeżeli jesteś uczestnikiem wypadku powinieneś podać na żądanie innego uczestnika swoje dane personalne: dane właściciela pojazdu, oraz dane dotyczące ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.