Plik: 10369 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

W czasie takiego hamowania nie należy wciskać sprzęgła. Motorower lub motocykl poruszający się na biegu neutralnym lub wciśniętym sprzęgle posiada gorszą sterowność. Nie może być zastosowany jeden z elementów sterujących prędkością jazdy (hamowanie silnikiem i dociążenie przedniego koła).

Plik: 10403 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Droga zatrzymania pojazdu składa się z trzech odcinków:1) drogi przebytej w czasie reakcji psychicznej kierowcy, tzn. od chwili odebrania (zauważenia) bodźca skłaniającego go do zatrzymania pojazdu (np. pieszy wbiegający na jezdnie), do chwili rozpoczęcia działania;2)  drogi przebytej w czasie reakcji motorycznej kierowcy, to jest od chwili powstania w jego świadomości decyzji, co do rozpoczęcia działania, do chwili uruchomienia hamulców (zwolnienia pedału przyspieszenia, przeniesienia prawej nogi na pedał hamulca, likwidacja skoku jałowego pedału hamulca);3)  drogi przebytej w trakcie hamowania, to znaczy od chwili rozpoczęcia działania hamulców do chwili zatrzymania pojazdu.

Plik: 10462 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Droga zatrzymania pojazdu składa się z trzech odcinków:

1) drogi przebytej w czasie reakcji psychicznej kierowcy, tzn. od chwili odebrania (zauważenia) bodźca skłaniającego go do zatrzymania pojazdu (np. pieszy wbiegający na jezdnie), do chwili rozpoczęcia działania;

2)  drogi przebytej w czasie reakcji motorycznej kierowcy, to jest od chwili powstania w jego świadomości decyzji, co do rozpoczęcia działania, do chwili uruchomienia hamulców (zwolnienia pedału przyspieszenia, przeniesienia prawej nogi na pedał hamulca, likwidacja skoku jałowego pedału hamulca);

3)  drogi przebytej w trakcie hamowania, to znaczy od chwili rozpoczęcia działania hamulców do chwili zatrzymania pojazdu.

Plik: 10281 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Droga zatrzymania pojazdu składa się z trzech odcinków:

1) drogi przebytej w czasie reakcji psychicznej kierowcy, tzn. od chwili odebrania (zauważenia) bodźca skłaniającego go do zatrzymania pojazdu (np. pieszy wbiegający na jezdnie), do chwili rozpoczęcia działania;

2)  drogi przebytej w czasie reakcji motorycznej kierowcy, to jest od chwili powstania w jego świadomości decyzji, co do rozpoczęcia działania, do chwili uruchomienia hamulców (zwolnienia pedału przyspieszenia, przeniesienia prawej nogi na pedał hamulca, likwidacja skoku jałowego pedału hamulca);

3)  drogi przebytej w trakcie hamowania, to znaczy od chwili rozpoczęcia działania hamulców do chwili zatrzymania pojazdu.

Plik: 10353 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Należy rozróżnić dwa przypadki:

1) motorower lub motocykl jadący szybko – należy zatrzymać naciskając najpierw hamulce, zmniejszając prędkość jadącego motoroweru lub motocykla, a w końcowej fazie hamowania należy wcisnąć sprzęgło, w celu odłączenia silnika od napędzanego tylnego koła,

2) motorower lub motocykl jadący wolno należy zatrzymać wciskając najpierw sprzęgło, a potem hamulce.

Plik: 10405 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Droga zatrzymania to droga którą pojazd przebywa od chwili zauważenia przez kierującego przeszkody do chwili zatrzymania pojazdu.

W  skład drogi zatrzymania wchodzi:

A - droga przebyta w czasie reakcji psychicznej kierującego

B - droga w czasie uruchomienia hamulców (od wciśnięcia hamulca do rozpoczęcia jego działania)

C - droga hamowania (droga przebyta podczas rzeczywistego działania hamulców)

A + B + C = droga zatrzymania

Plik: 10278 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Droga zatrzymania to droga którą pojazd przebywa od chwili zauważenia przez kierującego przeszkody do chwili zatrzymania pojazdu.

W  skład drogi zatrzymania wchodzi:

A - droga przebyta w czasie reakcji psychicznej kierującego

B - droga w czasie uruchomienia hamulców (od wciśnięcia hamulca do rozpoczęcia jego działania)

C - droga hamowania (droga przebyta podczas rzeczywistego działania hamulców)

A + B + C = droga zatrzymania

Plik: 10327 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

W czasie konieczności zmniejszenia prędkości nie należy naciskać pedału sprzęgła. Pojazd poruszający się na biegu neutralnym lub wciśniętym sprzęgle ma gorszą sterowność. Nie może być zastosowany jeden z elementów sterujących prędkością jazdy (hamowanie silnikiem i dociążenie przednich kół).

Plik: 10458 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Droga zatrzymania to droga którą pojazd przebywa od chwili zauważenia przez kierującego przeszkody do chwili zatrzymania pojazdu.

W  skład drogi zatrzymania wchodzi:

A - droga przebyta w czasie reakcji psychicznej kierującego

B - droga w czasie uruchomienia hamulców (od wciśnięcia hamulca do rozpoczęcia jego działania)

C - droga hamowania (droga przebyta podczas rzeczywistego działania hamulców)

A + B + C = droga zatrzymania

Plik: 10388 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Należy rozróżnić dwa przypadki:

1) pojazd jadący szybko należy zatrzymać naciskając najpierw hamulec, zmniejszając prędkość jadącego pojazdu , a w końcowej fazie hamowania naciskając „sprzęgło”;

2) pojazd jadący wolno należy zatrzymać, naciskając najpierw sprzęgło a potem hamulce.