Dział I. Przepisy ogólne

Dział II. Ruch drogowy

Dział III. Pojazdy

Dział IV. Bezpieczeństwo ruchu drogowego

Dział V. Kontrola ruchu drogowego

Dział Va. Działania na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego

Dział Vb. Kary pieniężne

Dział VI. Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy epizodyczne, przejściowe i końcowe

Załączniki