Załącznik nr 1. Kategorie zezwoleń na przejazd pojazdu nienormatywnego

Dział: Załączniki

1. Zezwolenie kategorii I – drogi gminne, powiatowe, wojewódzkie wskazane w zezwoleniu

Pojazdy nienormatywne:

 • a) o wymiarach oraz rzeczywistej masie całkowitej nie większych od dopuszczalnych,
 • b) o naciskach osi nieprzekraczających wielkości przewidzianych dla dróg o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t;

2. Zezwolenie kategorii II – drogi publiczne, z wyjątkiem ekspresowych i autostrad

Pojazdy nienormatywne:

 • a) o długości, wysokości oraz rzeczywistej masie całkowitej nie większych od dopuszczalnych,
 • b) o naciskach osi nie większych od dopuszczalnych dla danej drogi,
 • c) o szerokości nieprzekraczającej 3,5 m;

3. Zezwolenie kategorii III – drogi publiczne

Pojazdy nienormatywne:

 • a) o naciskach osi i rzeczywistej masie całkowitej nie większych od dopuszczalnych,
 • b) o szerokości nieprzekraczającej 3,2 m,
 • c) o długości nieprzekraczającej:
  – 15 m dla pojedynczego pojazdu,
  – 23 m dla zespołu pojazdów,
 • d) o wysokości nieprzekraczającej 4,3 m;

4. Zezwolenie kategorii IV – drogi krajowe

Pojazdy nienormatywne:

 • a) o rzeczywistej masie całkowitej nie większej od dopuszczalnej,
 • b) o szerokości nieprzekraczającej 3,4 m,
 • c) o długości nieprzekraczającej:
  – 15 m dla pojedynczego pojazdu,
  – 23 m dla zespołu pojazdów,
  – 30 m dla zespołu pojazdów o skrętnych osiach,
 • d) o wysokości nieprzekraczającej 4,3 m,
 • e) o naciskach osi nieprzekraczających wielkości przewidzianych dla dróg o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t;

5. Zezwolenie kategorii V – drogi publiczne

Pojazdy nienormatywne:

 • a) o naciskach osi nie większych od dopuszczalnych dla danej drogi,
 • b) o szerokości nieprzekraczającej 3,4 m,
 • c) o długości nieprzekraczającej:
  – 15 m dla pojedynczego pojazdu,
  – 23 m dla zespołu pojazdów,
  – 30 m dla zespołu pojazdów o skrętnych osiach,
 • d) o wysokości nieprzekraczającej 4,3 m,
 • e) o rzeczywistej masie całkowitej nieprzekraczającej 60 t;

6. Zezwolenie kategorii VI – drogi krajowe – zgodnie z wykazem dróg, o którym mowa w art. 64c ust. 8

Pojazdy nienormatywne:

 • a) o szerokości nieprzekraczającej:
  – 3,4 m dla drogi jednojezdniowej,
  – 4 m dla drogi dwujezdniowej klasy A, S i GP,
 • b) o długości nieprzekraczającej:
  – 15 m dla pojedynczego pojazdu,
  – 23 m dla zespołu pojazdów,
  – 30 m dla zespołu pojazdów o skrętnych osiach,
 • c) o wysokości nieprzekraczającej 4,3 m,
 • d) o rzeczywistej masie całkowitej nieprzekraczającej 60 t,
 • e) o naciskach osi nieprzekraczających wielkości przewidzianych dla dróg o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t;

7. Zezwolenie kategorii VII – wyznaczona trasa wskazana w zezwoleniu

Pojazdy nienormatywne:

 • a) o wymiarach oraz rzeczywistej masie całkowitej większych od wymienionych w kategoriach I–VI,
 • b) o naciskach osi przekraczających wielkości przewidziane dla dróg o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t;