Plik: 11369 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Pojazd to środek transportu przeznaczony do poruszania się po drodze oraz maszyna lub urządzenie do tego przystosowane.

Plik: 11344 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Pojazd silnikowy to pojazd wyposażony w silnik, z wyjątkiem motoroweru i pojazdu szynowego.

Plik: 11338 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Pojazd samochodowy to pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h; określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.

Plik: 11154 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Pojazd wolnobieżny to pojazd silnikowy, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 25 km/h, z wyłączeniem ciągnika rolniczego.

Plik: 11262 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Samochód osobowy to pojazd samochodowy przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą oraz ich bagażu.

Plik: 11269 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Autobus to pojazd samochodowy przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą.

Autobus szkolny to autobus przeznaczony do przewozu dzieci do szkoły, barwy pomarańczowej, oznaczony z przodu i z tyłu prostokątnymi tablicami barwy białej, z napisem barwy czarnej „autobus szkolny”.

Plik: 11255 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Samochód ciężarowy to pojazd samochodowy przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu ładunków; określenie to obejmuje również samochód ciężarowo-osobowy przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu ładunków i osób w liczbie od 4 do 9 łącznie z kierowcą.

Plik: 11415 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Czterokołowiec to pojazd samochodowy przeznaczony do przewozu osób lub ładunków, z wyłączeniem samochodu osobowego, ciężarowego i motocykla, którego masa własna nie przekracza:a) w przypadku przewozu rzeczy 550 kg,b) w przypadku przewozu osób 400 kg.

Czterokołowiec lekki to czterokołowiec, którego masa własna nie przekracza 350 kg i konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h.

Plik: 11267 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Ciągnik rolniczy to pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia rozwijanie prędkości nie mniejszej niż 6 km/h, skonstruowany do używania łącznie ze sprzętem do prac rolnych, leśnych lub ogrodniczych; ciągnik taki może być również przystosowany do ciągnięcia przyczep oraz do prac ziemnych.

Plik: 10230 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Przyczepa to pojazd bez silnika, przystosowany do łączenia go z innym pojazdem.

Przyczepa lekka to przyczepa, której dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 750 kg.

Naczepa to przyczepa, której część spoczywa na pojeździe silnikowym i obciąża ten pojazd.

Plik: 10844 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Motocykl to pojazd samochodowy zaopatrzony w silnik spalinowy o pojemności skokowej przekraczającej 50 cm3, dwukołowy lub z bocznym wózkiem – wielośladowy; określenie to obejmuje również pojazd trójkołowy o symetrycznym rozmieszczeniu kół.

Strona 1 z 1