Pojazd samochodowy

Plik:  - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Opis slajdu

- ten slajd nie posiada opisu -

Ważne

- nie dotyczy -

Porada Instruktora

Zapoznaj się z definicją pojazdu samochodowego. Znajomość podstawowych pojęć prawa o ruchu drogowym pozwoli Ci łatwiej zrozumieć kolejne lekcje ekursu ZdamyTo.

Powiązane kategorie prawa jazdy

Niektóre slajdy zawierają uniwersalną wiedzę i mają zastosowanie do więcej niż jednej kategorii prawa jazdy.

Lekcje, których dotyczy slajd

  • Definicje