Plik: 10455 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Pojazd  uczestniczący w ruchu ma być tak zbudowany, wyposażony i utrzymany, aby korzystanie z niego:

- nie zagrażało bezpieczeństwu osób nim jadących lub innych uczestników ruchu, nie naruszało porządku ruchu na drodze i nie narażało kogokolwiek na szkodę;

- nie zakłócało spokoju publicznego przez powodowanie hałasu przekraczającego poziom określony w przepisach szczegółowych;

- nie powodowało wydzielania szkodliwych substancji w stopniu przekraczającym wielkości określone w przepisach szczegółowych;

- nie powodowało niszczenia drogi;

- zapewniało dostateczne pole widzenia kierowcy oraz łatwe, wygodne i pewne posługiwanie się urządzeniami do kierowania, hamowania, sygnalizacji i oświetlenia drogi przy równoczesnym jej obserwowaniu;

- nie powodowało zakłóceń radioelektrycznych w stopniu przekraczającym wielkości określone w przepisach szczegółowych.

Plik: 10388 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online
Pojazd uczestniczący w ruchu ma być tak zbudowany, wyposażony i utrzymany, aby korzystanie z niego: 1) nie zagrażało bezpieczeństwu osób nim jadących lub innych uczestników ruchu, nie naruszało porządku ruchu na drodze i nie narażało kogokolwiek na szkodę; 2) nie zakłócało spokoju publicznego przez powodowanie hałasu przekraczającego poziom określony w przepisach szczegółowych; 3) nie powodowało wydzielania szkodliwych substancji w stopniu przekraczającym wielkości określone w przepisach szczegółowych; 4) nie powodowało niszczenia drogi; 5) zapewniało dostateczne pole widzenia kierowcy oraz łatwe, wygodne i pewne posługiwanie się urządzeniami do kierowania, hamowania, sygnalizacji i oświetlenia drogi przy równoczesnym jej obserwowaniu; 6) nie powodowało zakłóceń radioelektrycznych w stopniu przekraczającym wielkości określone w przepisach szczegółowych.
Plik: 10427 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Trójkąt ostrzegawczy stanowi element obowiązkowego wyposażenia pojazdu. Ma on zastosowanie m.in. do oznaczania miejsca unieruchomienia pojazdu na drodze z powodu awarii, może być też stosowany do oznaczania pojazdu holowanego.

Plik: 10287 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Pojazd samochodowy powinien być wyposażony w samoczynne wycieraczki szyby przedniej oraz urządzenia do zmywania tej szyby. 

Plik: 10274 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Pojazd uczestniczący w ruchu ma być tak zbudowany, wyposażony i utrzymany, aby korzystanie z niego:

- nie zagrażało bezpieczeństwu osób nim jadących lub innych uczestników ruchu, nie naruszało porządku ruchu na drodze i nie narażało kogokolwiek na szkodę;

- nie zakłócało spokoju publicznego przez powodowanie hałasu przekraczającego poziom określony w przepisach szczegółowych;

- nie powodowało wydzielania szkodliwych substancji w stopniu przekraczającym wielkości określone w przepisach szczegółowych;

- nie powodowało niszczenia drogi;

- zapewniało dostateczne pole widzenia kierowcy oraz łatwe, wygodne i pewne posługiwanie się urządzeniami do kierowania, hamowania, sygnalizacji i oświetlenia drogi przy równoczesnym jej obserwowaniu;

- nie powodowało zakłóceń radioelektrycznych w stopniu przekraczającym wielkości określone w przepisach szczegółowych.

Plik: 10407 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Prędkościomierz to urządzenie służące do pomiaru prędkości pojazdu. Najczęściej umieszczany na tylnej części wału napędowego, gdzie specjalny czujnik przekształca obroty mechaniczne na impulsy elektryczne.

System GPS może także pełnić funkcję prędkościomierza i jest on z reguły bardziej dokładny niż prędkościomierze samochodowe.

Plik: 10424 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Pojazd samochodowy powinien być wyposażony w samoczynne wycieraczki szyby przedniej oraz urządzenia do zmywania tej szyby. 

Plik: 10398 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Pojazd samochodowy powinien być wyposażony w samoczynne wycieraczki szyby przedniej oraz urządzenia do zmywania tej szyby. 

Plik: 10407 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Prędkościomierz to urządzenie służące do pomiaru prędkości pojazdu. Najczęściej umieszczany na tylnej części wału napędowego, gdzie specjalny czujnik przekształca obroty mechaniczne na impulsy elektryczne.

System GPS może także pełnić funkcję prędkościomierza i jest on z reguły bardziej dokładny niż prędkościomierze samochodowe.

Plik: 10407 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Prędkościomierz to urządzenie służące do pomiaru prędkości pojazdu. Najczęściej umieszczany na tylnej części wału napędowego, gdzie specjalny czujnik przekształca obroty mechaniczne na impulsy elektryczne.

System GPS może także pełnić funkcję prędkościomierza i jest on z reguły bardziej dokładny niż prędkościomierze samochodowe.

Plik: 10463 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Gaśnica jest obowiązkowym elementem wyposażenia pojazdu. Każdy kierowca ma obowiązek wyposażenia swojego auta w gaśnicę umieszczoną w miejscu łatwo dostępnym w razie potrzeby jej użycia. 

Plik: 10323 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Pojazd samochodowy powinien być wyposażony:a) co najmniej dwa lusterka zewnętrzne, jedno po lewej i jedno po prawej stronie pojazdu – w odniesieniu do innych pojazdów niż osobowe oraz samochodów osobowych ciągnących przyczepę,b) wewnętrzne – w odniesieniu do autobusów i samochodów osobowych.