Plik: 10414 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Aby dokonać rejestracji pojazdu, należy posiadać:

1) dowód własności pojazdu;

2) kartę pojazdu, jeżeli została wydana;

3) dowód rejestracyjny, jeżeli pojazd był już wcześniej zarejestrowany;

4) dowód odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony z za granicy i wcześniej nie był rejestrowany.

Plik: 10415 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Aby dokonać rejestracji pojazdu, należy posiadać:

1) dowód własności pojazdu;

2) kartę pojazdu, jeżeli została wydana;

3) dowód rejestracyjny, jeżeli pojazd był już wcześniej zarejestrowany;

4) dowód odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony z za granicy i wcześniej nie był rejestrowany.

Plik: 10423 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Dla samochodów osobowych obowiązkowe badanie techniczne trzeba przeprowadzić przed upływem trzech lat od dnia pierwszej rejestracji. 

Plik: 10291 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Aby dokonać rejestracji pojazdu, należy posiadać:

1) dowód własności pojazdu;

2) kartę pojazdu, jeżeli została wydana;

3) dowód rejestracyjny, jeżeli pojazd był już wcześniej zarejestrowany;

4) dowód odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony z za granicy i wcześniej nie był rejestrowany.

Plik: 10291 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Aby dokonać rejestracji pojazdu, należy posiadać:

1) dowód własności pojazdu;

2) kartę pojazdu, jeżeli została wydana;

3) dowód rejestracyjny, jeżeli pojazd był już wcześniej zarejestrowany;

4) dowód odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony z za granicy i wcześniej nie był rejestrowany.

Plik: 10291 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Aby dokonać rejestracji pojazdu, należy posiadać:1) dowód własności pojazdu;2) kartę pojazdu, jeżeli została wydana;3) dowód rejestracyjny, jeżeli pojazd był już wcześniej zarejestrowany;4) dowód odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony z za granicy i wcześniej nie był rejestrowany.

Plik: 10417 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Główny Inspektorat Transportu Drogowego, powołany do kontroli przestrzegania przepisów obowiązujących w zakresie wykonywania transportu drogowego i niezarobkowego przewozu osób i rzeczy, działa, mając na celu przede wszystkim eliminowanie wszelkich negatywnych zjawisk w transporcie drogowym.

To powołanie realizujemy przestrzegając zasad:

- legalności – zgodności naszych działań z obowiązującym prawem;

- skuteczności – pełnego wypełnienia postawionych przed nami zadań;

- wydajności – możliwie najlepszego wykorzystania posiadanych zasobów oszczędności – poszanowania powierzonych środków.

Na podstawie strony Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego.

Plik: 10417 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Główny Inspektorat Transportu Drogowego, powołany do kontroli przestrzegania przepisów obowiązujących w zakresie wykonywania transportu drogowego i niezarobkowego przewozu osób i rzeczy, działa, mając na celu przede wszystkim eliminowanie wszelkich negatywnych zjawisk w transporcie drogowym.

 

To powołanie realizujemy przestrzegając zasad:

- legalności – zgodności naszych działań z obowiązującym prawem;

- skuteczności – pełnego wypełnienia postawionych przed nami zadań;

- wydajności – możliwie najlepszego wykorzystania posiadanych zasobów oszczędności – poszanowania powierzonych środków.

Na podstawie strony Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego.

Plik: 10417 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Główny Inspektorat Transportu Drogowego, powołany do kontroli przestrzegania przepisów obowiązujących w zakresie wykonywania transportu drogowego i niezarobkowego przewozu osób i rzeczy, działa, mając na celu przede wszystkim eliminowanie wszelkich negatywnych zjawisk w transporcie drogowym.

To powołanie realizujemy przestrzegając zasad:

- legalności – zgodności naszych działań z obowiązującym prawem;

- skuteczności – pełnego wypełnienia postawionych przed nami zadań;

- wydajności – możliwie najlepszego wykorzystania posiadanych zasobów oszczędności – poszanowania powierzonych środków.

 

Na podstawie strony Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego.

Plik: 10423 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Celem badań technicznych pojazdu jest sprawdzenie, czy pojazd odpowiada warunkom technicznym dopuszczenia do ruchu na drogach publicznych.Badanie techniczne przeprowadzane jest w upoważnionej przez starostę stacji kontroli pojazdów na koszt właściciela.Nowe pojazdy z wydanym świadectwem homologacji lub decyzją o zwolnieniu z obowiązku homologacji nie podlegają badaniem technicznym.  

Plik: 10237 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Do ruchu na drogach publicznych dopuszczone są tylko pojazdy, które spełniają warunki techniczne i są zarejestrowane.

Plik: 10291 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Stacje wykonujące badania techniczne pojazdów muszą być odpowiednio wyposażone, muszą posiadać zgodę starosty na taką działalność. Badania są wykonywane przez zatrudnionych diagnostów, którzy też muszą mieć uprawnienia wydane przez starostę.

Strona 1 z 2