Badania techniczne

Plik:  - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Opis slajdu

Celem badań technicznych pojazdu jest sprawdzenie, czy pojazd odpowiada warunkom technicznym dopuszczenia do ruchu na drogach publicznych.
Badanie techniczne przeprowadzane jest w upoważnionej przez starostę stacji kontroli pojazdów na koszt właściciela.
Nowe pojazdy z wydanym świadectwem homologacji lub decyzją o zwolnieniu z obowiązku homologacji nie podlegają badaniem technicznym.  

Ważne

Dla samochodów osobowych obowiązkowe badanie techniczne trzeba przeprowadzić przed upływem trzech lat od dnia pierwszej rejestracji. 

Porada Instruktora

Pojazd osobowy, który ma pięć lat podlega corocznym badaniom technicznym. Diagnosta może zatrzymać dowód rejestracyjny pojazdu, którego stan techniczny zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego.

Powiązane kategorie prawa jazdy

Niektóre slajdy zawierają uniwersalną wiedzę i mają zastosowanie do więcej niż jednej kategorii prawa jazdy.

Lekcje, których dotyczy slajd

  • Obowiązki właściciela i posiadacza pojazdu