Dopuszczenie do ruchu na drogach publicznych

Plik:  - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Opis slajdu

- ten slajd nie posiada opisu -

Ważne

- nie dotyczy -

Porada Instruktora

Niesprawności pojazdu mogą być ukryte i tu pomoże diagnosta, ale też mogą Ci być dobrze znane i wtedy próby zatajenia czy też jazda pojazdem niesprawnym może mieć przykre konsekwencje.

Kierowanie pojazdem z nieważnym badaniem technicznym jest uważane za prowadzenie pojazdu niesprawnego z wszystkimi tego konsekwencjami.

Powiązane kategorie prawa jazdy

Niektóre slajdy zawierają uniwersalną wiedzę i mają zastosowanie do więcej niż jednej kategorii prawa jazdy.

Lekcje, których dotyczy slajd

  • Obowiązki właściciela i posiadacza pojazdu