Pojazdy uprzywilejowane

Pojazd uprzywilejowany wyróżnia się na drodze:

  • wysyłaniem sygnałów świetlnych za pomocą niebieskich świateł błyskowych;
  • sygnałem dźwiękowym o zmiennym tonie;
  • charakterystycznym malowaniem pojazdu (zdecydowana większość);
Pojazdami  uprzywilejowanymi są również wszystkie pojazdy, które jadą w kolumnie, na której początku i końcu jadą pojazdy uprzywilejowane (które dodatkowo wysyłają czerwone, błyskowe sygnały świetlne).
 
 
Kierowca pojazdu uprzywilejowanego może, jeżeli zachowa szczególną ostrożność, nie stosować się do przepisów ruchu drogowego, znaków i sygnałów drogowych w razie, gdy:
 
  • bierze udział w akcji ratowania życia, zdrowia ludzkiego, lub mienia; konieczności zapewnienia bezpieczeństwa lub porządku publicznego; albo w przejeździe kolumny pojazdów uprzywilejowanych;
  • pojazd wysyła sygnały dźwiękowe i świetlne jednocześnie; jeżeli pojazd się zatrzyma nie musi używać sygnału dźwiękowego;
  • pojazd ma włączone światła mijania lub drogowe.
 
Pozostali uczestnicy ruchu powinni ułatwiać pojazdom uprzywilejowanym przejazd – zjeżdżając im z drogi czy zatrzymując się na poboczu.
 

Znaki i sygnały drogowe

Zasady ruchu drogowego

Manewry i technika jazdy

Obsługa samochodu

Bezpieczeństwo na drodze

Tylko dla motocyklistów

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka