Egzamin praktyczny - kategorie motocyklowe

Egzamin praktyczny na prawo jazdy składa się z egzaminu na placu manewrowym i w ruchu drogowym.
 
Część pierwsza egzaminu na prawo jazdy kat. „AM, A1, A2 i A” realizowana jest na placu manewrowym WORD. Po zakończonym egzaminie na placu manewrowym osoby, które go zdały, kolejno przystępują do drugiej części egzaminu w ruchu drogowym. 
 
Warunkiem przeprowadzenia egzaminu państwowego w zakresie prawa jazdy kategorii AM, A1, A2,lub A jest zapewnienie sobie przez osobę egzaminowaną odpowiedniego stroju ochronnego w postaci:
 
  • wiązanego obuwia na płaskiej podeszwie
  • spodni z długimi nogawkami,
  • kurtki z długimi rękawami zapinanej na suwak, guziki lub zatrzaski,
  • rękawic zakrywających całe dłonie; 

 

 
 
Jakie zadania na placu? 
 
  • Przygotowanie do jazdy, sprawdzenia stanu technicznego podstawowych elementów pojazdu odpowiedzialnych bezpośrednio za bezpieczeństwo jazdy. Przeprowadzenie motocykla z wyznaczonego stanowiska od pozycji wejściowej do końcowej bez najechania na linię i wykorzystując maksymalnie trzy zmiany kierunku jazdy.
  • Ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu,
  • Slalom wolny: (jazda po łukach w kształcie cyfry 8 <5-ciokrotnie> oraz dwukrotny przejazd pomiędzy 5-cioma bramkami.)
  • Slalom szybki: (2-kortny przejazd pomiędzy 5-cioma pachołkami ze średnią prędkością przejazdu nie mniejszą niż 30km/h a przejazdy muszą odbywać się na 2 lub 3 biegu.)
  • Ominięcie przeszkody: 2-krotny przejazd z ominięciem przeszkody raz z lewej, a raz z prawej strony, mierzona prędkość najazdowa w punkcie nie może być mniejsza niż 50km/h (nie dotyczy kategorii AM).
 
 
Dodatkowo na placu manewrowym muszą być wykonywane zadania:
 
- hamowanie od prędkości co najmniej 50km/h do zatrzymania we wskazanym przez egzaminatora miejscu nie dotyczy kat. AM prawa jazdy.
- hamowanie awaryjne wykonywane przy prędkości minimum 50km/h – wymóg prędkości minimalnej nie dotyczy kategorii AM.
 
 
 
 
 
Części praktycznej egzaminu w ruchu drogowym nie można przeprowadzić w przypadku, gdy osoba egzaminowana kieruje pojazdem na placu manewrowym w sposób pozwalający stwierdzić, że jej zachowanie zagraża bezpośrednio życiu i zdrowiu uczestników ruchu drogowego.
 
Czyli w szczególności:
1) przejechanie kołem przez linie wyznaczające zewnętrzne krawędzie stanowisk;
2) najechanie albo potrącenie pachołka lub tyczki;
3) dwukrotne nieprawidłowe wykonanie zadania, o którym mowa wyżej;
 
Egzamin praktyczny w ruch drogowym w przypadku kategorii AM prawa jazdy odbywa się po wyznaczonych trasach. W przypadku kategorii A1, A2,A prawa jazdy wyznaczonych tras już nie ma.  
 
Sczegóły jazdy egzaminacyjnej w ruchu miejskim TUTAJ
 
 

 

Znaki i sygnały drogowe

Zasady ruchu drogowego

Manewry i technika jazdy

Obsługa samochodu

Bezpieczeństwo na drodze

Tylko dla motocyklistów

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka