Obsługa samochodu - Układ chłodzenia

Dział: Obsługa samochodu

Układ chłodzenia silnika wyposażony jest w specjalny płyn, który charakteryzuje się znacznie niższą od wody temperaturą krzepnięcia ( zamarza w ok 35 stopniach mrozu ) oraz wyższą temperaturą wrzenia ( powyżej 106 stopni Celsjusza).

Temperaturę płynu chłodzącego można odczytać ze wskaźnika znajdującego się na desce rozdzielczej.

Poziom tego płynu należy okresowo sprawdzać. Pomiar płynu zaraz po zatrzymaniu, kiedy silnik jest mocno rozgrzany nie jest miarodajny. Uzupełniając zbiornik nie wolno mieszać 2 różnych płynów. Dolewanie płynu do zbiornika wyrównawczego powinno być ostrożne, uważne i wykonywane powoli płyny te są szkodliwe dla człowieka ).

Jeżeli silnik jest gorący nie wolno odkręcać korków w zbiorniku na płyn chłodzący i w chłodnicy. –grozi to dotkliwym poparzeniem skóry.

Funkcję chłodzenia silnika spełnia również wentylator chłodnicy.