Obsługa samochodu - Akumulator i układ elektroniczny

Dział: Obsługa samochodu

Układ elektroniczny składa się z akumulatora, alternatora, rozrusznika, układu ładowania akumulatora, układu oświetlenia, wskaźników na tablicy rozdzielczej, systemu ogrzewania szyb i lusterek, sygnału ostrzegawczego, układu zapłonowego, a także wycieraczek szyb.

Działanie świateł zewnętrznych powinno być sprawdzane codzienne. Powinny być one ustawione w taki sposób aby nie oślepiać innych kierowców oraz utrzymane w czystości.

Dzisiejsze akumulatory wymagają od kierowcy jedynie okresowego sprawdzenia poziomu elektrolitu – szczególnie latem, gdy mamy wysokie temperatury. Na obudowie akumulatora jest wskaźnik z którego możemy wyczytać czy poziom jest właściwy. Ewentualne ubytki uzupełniamy wodą destylowaną.

O awarii układu elektrycznego ostrzeże nas czerwona lampka na tablicy rozdzielczej.

Przy kontakcie z akumulatorem należy być ostrożnym. Elektrolit jest substancją trującą i żrącą. Nie wolno również zbliżać się do akumulatora z otwartym ogniem.

Kierowca, który chce dbać o swój akumulator powinien stosować się do następujących zasad

  • dbać o jego czystość, szczególną uwagę zwrócić na końcówki przewodów i bieguny; 
  • przy wyłączonym silniku ograniczyć używanie świateł i urządzeń, które pobierają prąd np. radia;
  • przy planowanym dłuższym postoju ( np. miesiąc ) zalecane jest odłączenie akumulatora, akumulator odłączamy zawsze rozpoczynając od bieguna ujemnego, a podłączamy rozpoczynając od bieguna dodatniego.

Przy włączonym silniku lub zapłonie nie wolno dotykać przewodów oraz elementów układu zapłonowego – grozi to porażeniem prądem.