Dla Motocyklistów - Kategorie prawa jazdy na motocyklach

Dział: Dla motocyklistów

kategoria A

 • motocyklem,
 • motocyklem z przyczepą motocyklową o masie nie przekraczającej masy własnej motocykla i 100 kg
 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM,

Uprawnienie, o które mogą starać się osoby od 24 roku życia. Kurs prawa jazdy kat. A można rozpocząć na 3 miesiące przed ukończeniem minimalnego wieku. Egzamin na prawo jazdy kat. A, kandydat na kierowcę może zdawać na jeden miesiąc przed ukończeniem 24 roku życia.

kategoria A2  

 • motocyklem o mocy nieprzekraczającej 35 kW (46,9357KM) i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającej 0,2 kW/kg,
 • motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW,
 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM,

Uprawnienie, o które mogą starać się osoby od 18 roku życia.

kategoria A1

 • motocyklem o pojemności skokowej silnika nie przekraczającej 125 cm³ i mocy nie przekraczającej 11 kW (14,9556 KM) oraz stosunku mocy do  masy własnej nieprzekraczającej 0,1 kW/kg,
 • motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW,
 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM,

Uprawnienie, o które mogą starać się osoby od 16 roku życia.

kategoria AM

 •     motorowerem,
 •     czterokołowcem lekkim,

Uprawnienia w tym przypadku można uzyskać po ukończeniu 14 lat.