Dla Motocyklistów - Egzamin praktyczny kategorii motocyklowych

Dział: Dla motocyklistów

Egzamin praktyczny na prawo jazdy składa się z egzaminu na placu manewrowym i w ruchu drogowym.

Część pierwsza egzaminu na prawo jazdy kat. „AM, A1, A2 i A” realizowana jest na placu manewrowym WORD. Po zakończonym egzaminie na placu manewrowym osoby, które go zdały, kolejno przystępują do drugiej części egzaminu w ruchu drogowym.

Warunkiem przeprowadzenia egzaminu państwowego w zakresie prawa jazdy kategorii AM, A1, A2,lub A jest zapewnienie sobie przez osobę egzaminowaną odpowiedniego stroju ochronnego w postaci: 

 • wiązanego obuwia na płaskiej podeszwie
 • spodni z długimi nogawkami,
 • kurtki z długimi rękawami zapinanej na suwak, guziki lub zatrzaski,
 • rękawic zakrywających całe dłonie;

Jakie zadania na placu?

 • Przygotowanie do jazdy, sprawdzenia stanu technicznego podstawowych elementów pojazdu odpowiedzialnych bezpośrednio za bezpieczeństwo jazdy. Przeprowadzenie motocykla z wyznaczonego stanowiska od pozycji wejściowej do końcowej bez najechania na linię i wykorzystując maksymalnie trzy zmiany kierunku jazdy.
 • Ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu,
 • Slalom wolny: (jazda po łukach w kształcie cyfry 8 <5-ciokrotnie> oraz dwukrotny przejazd pomiędzy 5-cioma bramkami.)
 • Slalom szybki: (2-kortny przejazd pomiędzy 5-cioma pachołkami ze średnią prędkością przejazdu nie mniejszą niż 30km/h a przejazdy muszą odbywać się na 2 lub 3 biegu.)
 • Ominięcie przeszkody: 2-krotny przejazd z ominięciem przeszkody raz z lewej, a raz z prawej strony, mierzona prędkość najazdowa w punkcie nie może być mniejsza niż 50km/h (nie dotyczy kategorii AM).

Dodatkowo na placu manewrowym muszą być wykonywane zadania:

 • hamowanie od prędkości co najmniej 50km/h do zatrzymania we wskazanym przez egzaminatora miejscu nie dotyczy kat. AM prawa jazdy.
 • hamowanie awaryjne wykonywane przy prędkości minimum 50km/h – wymóg prędkości minimalnej nie dotyczy kategorii AM.

Części praktycznej egzaminu w ruchu drogowym nie można przeprowadzić w przypadku, gdy osoba egzaminowana kieruje pojazdem na placu manewrowym w sposób pozwalający stwierdzić, że jej zachowanie zagraża bezpośrednio życiu i zdrowiu uczestników ruchu drogowego.

Czyli w szczególności:

 1. przejechanie kołem przez linie wyznaczające zewnętrzne krawędzie stanowisk;
 2. najechanie albo potrącenie pachołka lub tyczki;
 3. dwukrotne nieprawidłowe wykonanie zadania, o którym mowa wyżej;

Egzamin praktyczny w ruch drogowym w przypadku kategorii AM prawa jazdy odbywa się po wyznaczonych trasach. W przypadku kategorii A1, A2,A prawa jazdy wyznaczonych tras już nie ma.

Sczegóły jazdy egzaminacyjnej w ruchu miejskim - zobacz "Dla Motocyklistów - Jazda w ruchu miejskim".