Teoria na prawo jazdy

Wykłady w OSK! Jak wyglądają?

Wykłady w OSK, czyli zajęcia teoretyczne to bardzo często niedoceniany i pomijany element szkolenia przyszłego kierowcy. Musisz wiedzieć, że bez solidnej teorii nie ma praktyki, a braki w wyszkoleniu teoretycznym wyjdą bokiem wcześniej, czy później.

Nauka poprzez rozwiązywanie próbnych egzaminów?

Warto rozwiązywać testy, aby nabrać wprawy i oswoić się z działaniem oprogramowania egzaminacyjnego. Gorzej, że nie przygotowujesz się do teorii (i w rezultacie do praktyki) w żaden inny sposób.

Wykłady to absolutna podstawa, ale jeśli zapisujesz się na kurs eksternistyczny, bez wykładów (i zdajesz egzamin państwowy z teorii przed zapisaniem się na kurs), to warto przerobić e-kurs na zdamyto z animacjami i pytaniami kontrolnymi.

Ogromną pomoc w przygotowywaniu się do teorii stanowią spotkania LIVE z instruktorem, gdzie omawiane są najtrudniejsze pytania z teorii. Możesz dołączyć do nich wybierając pakiet platynowy w zdamyto.com.

Jak wyglądają profesjonalne wykłady w OSK?

Szczegółowy program szkolenia teoretycznego dla osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi, motorowerami lub tramwajami określa rozporządzenie w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców.

To właśnie tam znajdują się wszystkie zagadnienia, które powinny być poruszane w ramach wykładów z teorii na prawo jazdy.

Co powinno być omawiane na wykładach w OSK?

Poniżej tematyka zajęć teoretycznych na najpopularniejszą kategorię prawa jazdy – B.

Omawianych na zajęciach teoretycznych kwestie mają swoje bezpośrednie odzwierciedlenie w praktyce. Mało tego. Statystyki testów na prawo jazdy, opracowywane przez zdamyto.com wyraźnie wskazują na to, że pytania najtrudniejsze dotyczą podstaw prawa drogowego, czyli np rozumienia znaków i sygnałów drogowych, czy znajomości podstawowych pojęć.

Tematyka wykładów z teorii:

  1. Zasady i przepisy służące bezpiecznemu poruszaniu się pojazdem po drodze publicznej. W tym temacie poznasz zagadnienia dotyczące m.in. znaków drogowych, sygnałów świetlnych oraz pierwszeństwa na skrzyżowaniach oraz włączenie się do ruchu.
  2. Zagrożenia związane z ruchem drogowym. W tym temacie poznasz zagadnienia dotyczące m.in. szczególnej ostrożności, a także prawidłowego zachowania wobec pieszych i rowerzystów.
  3. Postępowanie w sytuacjach nadzwyczajnych. W tym temacie poznasz zagadnienia dotyczące m.in. ogólne zasady określające zachowanie kierowcy w momencie awarii lub wypadku, a także udzielania pierwszej pomocy przed medycznej.
  4. Obowiązki kierowcy i posiadacza pojazdu. W tym temacie poznasz zagadnienia dotyczące m.in. obowiązki właściciela i posiadacza pojazdu, ubezpieczenia, wymagane dokumenty, a także aspekty mechaniczne.

Czym odznaczają się profesjonalne wykłady w OSK lub lekcje online?

Należy sprawdzić czy wykłady prowadzi specjalista! Czy nie są to spotkania z gadającą głową? Ciężko jest uczyć nie mając kontaktu z osobami szkolonymi lub nie prowadzić z nimi dyskusji. Dobry instruktor wykładowca wie, jakie testy na prawo jazdy zaproponować, a których unikać.

Czy chcesz posłuchać profesjonalnych wykładów na prawo jazdy z instruktorem? Teraz jest do możliwe przede wszystkim całkiem za darmo! Dołącz do grupy na facebooku Zdamyto w rezultacie otrzymasz dostęp do lekcji LIVE!

wykłady w osk