Korek-uliczny

Poznaj 5 zalet jazdy na suwak.

Na czym polega zasada jazdy na suwak?Jazda na suwak polega na kontynuowaniu ruchu na obu pasach do samego momentu zwężenia, a następnie przepuszczania przez każdy pojazd jednego pojazdu z pasa, który się kończy. Jak poprawnie stosować zasadę jazdy na suwak? Jako kierujący pojazdem wpuszczanym należy dojechać, aż do końca dostępnego pasa jezdni. Nigdy nie należy…

Kontynuuj czytanie Poznaj 5 zalet jazdy na suwak.

Korytarz życia

W maju 2020 roku poszerzono państwową bazę pytań egzaminacyjnych o nowe pytania dotyczące tzw „Jazdy na suwak” i „Korytarza życia”, dlatego przybliżymy Wam ten temat i opiszemy przykładowe pytania.   Zasadę formowania korytarza życia, o której tu mowa określa Art. 9. ust. 2. pkt 1 i 2 ustawy „Prawo o ruchu drogowym”. Prawo drogowe mówi, że “uczestnik…

Kontynuuj czytanie Korytarz życia

Jazda na suwak

W maju 2020 roku poszerzono państwową bazę pytań egzaminacyjnych o nowe pytania dotyczące tzw „Jazdy na suwak” i „Korytarza życia”, dlatego przybliżymy Wam ten temat i opiszemy przykładowe pytania. Zasadę jazdy na suwak określa Art. 22. ust. 4a i 4b ustawy „Prawo o ruchu drogowym”. Do czego potrzebny jest suwak na jezdni? Zasada jazdy “na…

Kontynuuj czytanie Jazda na suwak