Oficjalne pytania z egzaminów!

PWPW oraz właściciel portalu ZdamyTo.pl w ramach umowy o współpracy udostępniają katalog pytań egzaminacyjnych kat. B wyodrębnionych z oficjalnej bazy pytań służących sprawdzaniu kwalifikacji i przeprowadzaniu teoretycznej części egzaminów państwowych na prawo jazdy przez Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego zgodnie z Ustawą o kierujących pojazdami.

Kategoria B

Prawo, prawo jazdy kategorii B

Testy on-line kategorii B

Tylko w portalu ZdamyTo.pl nowe testy online są w maksymalny sposób zbliżone do tych, które spotkasz na egzaminie państwowym. Otrzymujesz również podgląd na statystyki Twoich błędów. Zbierasz punkty i zapisujesz się w rankingu użytkowników – to dodatkowa motywacja!

Dajemy Wam 3 próby za darmo !!!

Testy funkcjonują w każdej nowoczesnej przeglądarce internetowej: Firefox, Chrome, Opera, Safari a także na tabletach.

NOWE ZASADY EGZAMINU TEORETYCZNEGO NA PRAWO JAZDY


Część teoretyczna egzaminu państwowego będzie obejmować:

CZĘŚĆ PODSTAWOWA - 20 pytań z wiedzy podstawowej:

 •     10 pytań o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 •     6 pytań o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 •     4 pytania o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego;

CZĘŚĆ SPECJALISTYCZNA - 12 pytań z wiedzy specjalistycznej w zakresie poszczególnych kategorii prawa jazdy lub pozwolenia:

 •     6 pytań o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 •     4 pytania o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 •     2 pytania o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego.

Każde pytanie zawiera jedną prawidłową odpowiedź oraz przypisaną liczbę punktów za udzielenie prawidłowej odpowiedzi, o następującej wartości:

 •     3 punkty – pytanie o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 •     2 punkty – pytanie o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 •     1 punkt – pytanie o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego.

Maksymalnie podczas części teoretycznej egzaminu państwowego można uzyskać 74 punkty.

Osoba egzaminowana uzyskuje pozytywny wynik z części teoretycznej egzaminu państwowego w przypadku uzyskania co najmniej 68 punktów. Czas trwania części teoretycznej egzaminu państwowego wynosi 25 minut.

Ćwiczenie czyni mistrza! Nabieraj wprawy i utrwalaj działy, które sprawiają Ci szczególną trudność. W ten sposób skutecznie przygotujesz się do egzaminu.

Dajemy Wam możliwość wygodnej nauki testów działami!


CZĘŚĆ PODSTAWOWA

 • 1. Znaki drogowe pionowe ostrzegawcze

  Dział składa się z 47 pytań obejmujących takie zagadnienia jak:
  odległość znaku od miejsca niebezpiecznego w obszarze zabudowanym, odległość znaku od miejsca niebezpiecznego poza obszarem zabudowanym, tabliczki do znaków, skrzyżowania dróg, pierwszeństwo na skrzyżowaniach, używanie świateł zewnętrznych w związku z miejscami niebezpiecznymi, przejazdy kolejowe i tramwajowe, szczególna ostrożność, zakręty

  nauka działu

 • 2. Znaki drogowe pionowe: nakazu i zakazu

  Dział składa się z 87 pytań obejmujących takie zagadnienia jak:
  obowiązki kierowcy, właściwe zachowanie za i przed znakami, ograniczenia i zakazy w ruchu, obowiązywanie, tabliczki do znaków, skrzyżowania dróg, miejsca niebezpieczne, dostosowanie toru ruchu, zachowanie wobec pieszych i rowerzystów

  nauka działu

 • 3. Znaki drogowe pionowe: informacyjne, kierunku i miejscowości, uzupełniające, dodatkowe

  Dział składa się z 53 pytań obejmujących takie zagadnienia jak:
  informacje, zalecenia, zamieszczenie, znaczenie, obowiązywanie, ułatwienia w poruszaniu się, dostosowanie kierunku jazdy, orientacja, rodzaj i sposób korzystania z drogi, informacja o obiektach przydrożnych lub w jej pobliżu, pierwszeństwo

  nauka działu

 • 4. Znaki drogowe poziome

  Dział składa się z 61 pytań obejmujących takie zagadnienia jak:
  skrzyżowania, miejsca niebezpieczne, prawidłowy tor ruchu, rodzaje i występowanie, zakazy, ograniczenia, ostrzeżenia, nakazy, informacje, barwa, punktowe elementy odblaskowe

  nauka działu

 • 5. Sygnały świetlne, sygnały osób kierujące ruchem, sygnały świetlne poj. uprzywilejowanych

  Dział składa się z 75 pytań obejmujących takie zagadnienia jak:
  Osoby kierujące ruchem:
  nadrzędność poleceń osób kierujących ruchem nad innymi znakami i sygnałami drogowymi, osoby uprawnione do kierowania ruchem, osoby uprawnione do kontroli ruchu, rodzaje sygnałów i poleceń wydawanych przez osoby oprawnione do kierowania ruchem, zachowanie się na skrzyżowaniach
  Sygnały świetlne wysyłane przez pojazdy uprzywilejowane w ruchu
  rodzaje sygnałów świetlnych wysyłanych przez pojazdy uprzywilejowane, zachowanie się na drodze w odniesienu do pojazdów uprzywilejowanych, sygnał dźwiękowy pojazdów uprzywilejowanych, zachowanie się na skrzyżowaniach
  Sygnały świetlne
  nadrzędność sygnałów świetlnych nad znakami ustalającymi pierwszeństwo na skrzyżowaniu, rodzaje sygnałów świetlnych wysyłanych przez pojazdy uprzywilejowane, zawracanie na skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną, warunkowe skręcanie na skrzyżowaniu, sygnały świetlne dla pieszych, zachowanie się na skrzyżowaniach, szczególna ostrożność, sygnały świetlne nad pasami ruchu, zezwolenia, zakazy, nakazy

  nauka działu

 • 6. Światła zewnętrzne, sygnały dźwiękowe – użytkowanie

  Dział składa się z 39 pytań obejmujących takie zagadnienia jak:
  Swiatła zewnętrzne
  używanie świateł zewnętrznych w zależności od warunków atmosferycznych, używanie świateł zewnętrznych w zależności od pory dnia, używanie świateł zewnętrznych w zależności od geometrii drogi
  Sygnalizowanie awarii
  obowiązki w zakresie stosowania oświetlenia zewnętrznego pojazdu, ograniczona przejrzystość powietrza, postój pojazdu, zmiana kierunku jazdy
  Sygnał dźwiękowy
  zasadnośc użycia sygnału dźwiękowego, warunki techniczne sygnału dźwiękowego, ograniczona przejrzystość powietrza - wyprzedzanie, użycie sygnału w obszarze zabudowanym

  nauka działu

 • 7. Włączanie się do ruchu, pierwszeństwo autobusów włączających się do ruchu

  Dział składa się z 37 pytań obejmujących takie zagadnienia jak:
  Włączanie się do ruchu
  autobusy szkolne, szczególna ostrożność, okoliczności w jakich zachodzi włączania się do ruchu, obowiązki kierującego przy włączaniu się do ruchu, sygnalizowanie
  Pierwszeństwo autobusów włączających się do ruchu
  obowiązki kierującego podczas przejeżdżania obok przystanku autobusowego, autobusy szkolne, szczególna ostrożność, prędkość pojazdu przy zbliżaniu się do zatoki na której stoi autobus,
  umożliwienie włączenia się do ruchu autobusu lub trolejbusa

  nauka działu

 • 8. Zmiana pasa ruchu, skręcanie, zmiana kierunku jazdy

  Dział składa się z 45 pytań obejmujących takie zagadnienia jak:
  Zmiana pasa ruchu  
  pierwszeństwo przejazdu przy zmianie pasa ruchu, szczególna ostrożność, sygnalizowanie zmiany pasa ruchu, znaki poziome
  Skręcanie i zmiana kierunku jazdy
  sygalizowanie manewru, tor jazdy pojazdu, pierwszeńswo względem innych uczestników ruchu, zawracanie, zmiana pasa ruchu, sygnały świetlne zezwalające na zmianę kierunku jazdy

  nauka działu

 • 9. Wyprzedzanie

  Dział składa się z 48 pytań obejmujących takie zagadnienia jak:
  sygnalizowanie manewru, znaki poziome uniemożliwjające lub utrudniające wyprzedzanie, odległość od pojazdu wyprzedzanego, wyprzedzanie rowerzystów, zmiana świateł z drogowych na mijania, szczególna ostrożność, wyprzedzanie z prawej strony, wyprzedzanie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych, znaki drogowe zakazujące wyprzedzania, miejsca w których wyprzedzanie jest zabronione, prędkość pojazdu w trakcie i po wyprzedzaniu, zmiana pasa ruchu, wyprzedzanie na autostradzie, warunki drogowe, kryteria bezpiecznego wyprzedzania, wyprzedzanie kolumny pieszych, wyprzedzanie pojazdu zaprzęgowego, ograniczona przejrzystość powietrza

  nauka działu

 • 10. Wymijanie, omijanie, cofanie, zawracanie, zatrzymanie, postój

  Dział składa się z 61 pytań obejmujących takie zagadnienia jak:
  Wymijanie
  odstęp od pojazdu wymijanego, używanie świateł zewnętrznych pojazdu, znaki regulujące pierwszeństwo przejazdu, zwężone odcinki drogi,wymijanie na zwężonym odcinku jezdni
  Omijanie
  zmiana pasa ruchu, autobusy szkolne, znaki poziome, sygnalizowanie manewru, odległość od pojazdu lub przeszkody, omijanie stojącego na przystanku autobusu / trolejbusa, omijanie pojazdów przed przejazdem kolejowym, omijanie pojazdów przed przejściem dla pieszych
  Cofanie
  ocena sytuacji wokół pojazdu, światła zewnętrzne związane z cofaniem, szczególna ostrożność, pierwszeństwo przejazdu, zachowanie wobec pieszego, miejsca w ktorych cofanie jest zabronione, drogi jednokierunkowe, drogi objęte zakazem cofania, zmiana kierunki jazdu podczas cofania
  Zawracanie
  sygnalizacja świetlna (zezwolenia, zakazy, zezwolenia warunkowe), znaki zezwalające i zakazujące zawracania, sygnalizowanie manewru, zawracanie na skrzyżowaniach, znaki poziome, zmiana pasa ruchu, szczególna ostrożność, miejsca w których zawracanie jest zabronione, zawracanie na drodze dwujezdniowej, drogi objęte zakazem zawracania
  Zatrzymanie
  znaki zakazujące zatrzymania, miejsca objęte zakazem zatrzymania, rodzaje zatrzymania, światła zewnętrzne pojazdu, kultura jazdy, wyłączenie świateł zewnętrznych pojazdu, podczas zatrzymania w nocy
  Postój pojazdu
  gdzie zabroniony jest postój pojazdu, znaki zakazujące postoju, warunki bezpiecznego postoju, kultura jazdy i odpowiedzialnośc kierowcy, postój pojazdu w nocy, sygnalizowanie awarii

  nauka działu

 • 11. Szczególna ostrożność, ograniczone zaufanie, niedostateczna widoczność

  Dział składa się z 60 pytań obejmujących takie zagadnienia jak:
  Szczególna ostrożność
  sytuacje w ktorych należy zachować szczególną ostrożność, odpowiedzialność kierowcy, umiejetnośc przewidywania zachowania innych użytkowników drogi
  Ograniczone zaufanie
  umiejetnośc przewidywania zachowania innych użytkowników drogi, zachowanie względem pieszych i rowerzystów, zachowanie względem innych kierujących, wymuszenie pierwszeństwa przejazdu, odpowiedzialność kierowcy
  Niedostateczna widoczność
  warunki pogodowe, dostosowanie prędkości do warunków pogodowych

  nauka działu

 • 12. Ruchu okrężny, ruch na autostradach i drogach ekspresowych

  Dział składa się z 52 pytań obejmujących takie zagadnienia jak:
  Ruch na autostradach i drogach ekspresowych:
  warunki wjazdu, zabronione czynności(cofanie,zawracanie), postępowanie w przypadku awarii (wypadku, karambolu), holowanie, właściwe pasy ruchu,pasy włączania i wyłączania, prędkość;
  Ruch okrężny: 
  zajmowanie pasów w zależności od zamierzonych manewrów, ustępowanie pierwszeństwa, kierunkowskaz;

  nauka działu

 • 13. Pierwszeństwo przejazdu na skrzyżowaniach równorzędnych

  Dział składa się z 33 pytań obejmujących takie zagadnienia jak:
  szczególna ostrożność, pierwszeństwo pojazdów uprzywilejowanych, ograniczone zaufanie, sygnalizowanie zamiaru skręcania na skrzyżowaniu, pierwszeństwo tramwajów, skrzyżowania o ruchu okrężnym, ustąpienie pierwszeństwa pieszym

  nauka działu

 • 14. Pierwszeństwo przejazdu na skrzyżowaniach ze znakami określającymi pierwszeństwo przejazdu

  Dział składa się z 57 pytań obejmujących takie zagadnienia jak:
  znaki ustalające pierwszeństwo przejazdu, znaki określające przebieg drogi z pierwszeństwem przejazdu, zatrzymywanie się na skrzyżowaniu w związku ze znakami pionowymi i poziomymi, znaki poziome,
  wyznaczanie miejsca zatrzymania pojazdu na skrzyżowaniu, pierwszeństwo pieszych, szczególna ostrożność i ograniczone zaufanie, pierwszeństwo przejazdu tramwajów, pierwszeństwo przejazdu rowerzystów, 
  pojazdy uprzywilejowane, zmiana pasa ruchu w związu ze zmianą kierunku jazdy, skrzyżowania o ruchu okrężnym

  nauka działu

 • 15. Pierwszeństwo przejazdu na skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną określającą pierwszeństwo

  Dział składa się z 44 pytań obejmujących takie zagadnienia jak:
  obowiązki wobec pieszego, wykonywanie warunkowego skretu w lewo lub w prawo, skrzyżowania bezkolizyjne, zmiana pasa ruchu, hierarchia znaków i sygnałów drogowych, opuszczenie skrzyżowania na żółtym świetle

  nauka działu

 • 16. Skrzyżowanie drogi z torami pojazdów szynowych, przejazdy kolejowe

  Dział składa się z 60 pytań obejmujących takie zagadnienia jak:
  szczególna ostrożność; przejazdy sterowanie przez dróżnika, sygnalizacją świetlną, zaporami, półzaporami; przejazdy niesterowane; zatrzymanie w związku ze znakiem STOP,linią obowiązkowego zatrzymania,krzyżem św.Andrzeja; ruch tramwajowy

  nauka działu

 • 17. Zachowanie wobec pieszych, pieszych idących w kolumnie oraz dzieci

  Dział składa się z 58 pytań obejmujących takie zagadnienia jak:
  Zachowanie wobec pieszych
  pierwszeństwo w przypadku przechodzenia pieszego na przejściu dla pieszych, pierwszeństwo w przypadku przechodzenia pieszego poza przejściem dla pieszych, przechodzenie przez jezdnie osób niepełnosprawnych lub używających specjalnego oznaczenia, zasady używania sygnału dźwiękowego wobec pieszego, zachowanie w rejonie przejśc dla pieszych, szczególna ostrożność i ograniczone zaufanie w stosunku do pieszego, skręcanie na skrzyżowaniach
  Zachowanie wobec pieszych idących w kolumnie
  odległość przy wyprzedzaniu kolumny pieszych, używanie świateł zewnętrznych pojazdu
  Zachowanie wobec dzieci
  szczególna ostrożność i ograniczone zaufanie, znaki drogowe ostrzegające o dzieciach na drodze, pierwszeństwo na przejściu dla pieszych, używanie sygnału dźwiękowego w obszarze zabudowanym

  nauka działu

 • 18. Zachowanie wobec rowerzystów i pojazdów zaprzęgowych

  Dział składa się z 43 pytań obejmujących takie zagadnienia jak:
  Zachowanie wobec rowerzystów
  pierwszeństwo przejazdu na przejazdach dla rowerów, znaki drogowe wyznaczające drogę przeznaczoną dla rowerów, wyprzedzanie innych pojazdów przez rowerzystów, pierwszeństwo przejazdu pojazdów zaprzęgowych, pierwszeństwo przejazdu w przypadku przejeżdżania przez pas dla rowerzystów, używanie sygnału dźwiękowego wobec rowerzysty w obszarze zabudowanym

  nauka działu

 • 19. Wypadki, kolizji i awarie na drodze, a właściwe zachowanie

  Dział składa się z 69 pytań obejmujących takie zagadnienia jak:
  Wypadki, kolizje
  udzielanie pierwszej pomocy ofiarom zdarzeń drogowych, wzywanie służb ratowniczych, obowiązki wobec innych uczestników zdarzenia drogowego, czyności jakich nie wolno wykonać uczestnikowi kolizji lub wypadku na miejscu zdarzenia, czyności jakie powinien wykonać uczestnik kolizji czy wypadku na miejscu zdarzenia, oznaczanie miejsca zdarzenia - używanie świateł awaryjnych pojazdu
  Awarie na drodze
  oznaczanie awarii samochodu na poszczególnych kategoriach dróg, zasady używania świateł awaryjnych pojazdu, jazda po autostradach i drogach ekspresowych, holowanie pojazdu - oznaczanie pojazdu holowanego

  nauka działu

 • 20. Tor ruchu pojazdu, ruch prawostronny

  Dział składa się z 51 pytań obejmujących takie zagadnienia jak:
  jazda możliwie blisko prawej krawędzi jezdni – uzasadnione i nieuzasadnione; zajmowanie pasów ruchu przed skrzyżowaniem, na skrzyżowaniu i na wyjściu ze skrzyżowania przy ruchu innych pojazdów i przy braku innych uczestników ruchu drogowego; strzałki kierunkowe a ich brak, linie prowadzące przez skrzyżowanie, tor ruchu na rondach, szczególna ostrożność przy zmianie toru, pasa ruchu, kierunku jazdy, obserwacja, kierunkowskazy, ustępowanie pierwszeństwa, pozostawienie miejsca, zmiana toru i ustępowanie pierwszeństwa pieszym i rowerzystom.

  nauka działu

CZĘŚĆ SPECJALISTYCZNA

 • 1. Uczestnik ruchu drogowego - przestrzeganie przepisów, zasad kultury na drodze

  Dział składa się z 48 pytań obejmujących takie zagadnienia jak:
  uczestnik ruchu drogowego, pieszy, rowerzysta, motorowerzysta, motocyklista, znajomość i nieznajomość przepisów ruchu drogowego,wpływ alkoholu i podobnie działających środków; ograniczone zaufanie w stosunku do dzieci, osób niepełnosprawnych, osób pod wpływem alkoholu i podobnie działających środków,
  ruch lokalny, strefy ruchu i strefy zamieszkania

  nauka działu

 • 2. Obowiązki i odpowiedzialność kierowcy

  Dział składa się z 70 pytań obejmujących takie zagadnienia jak:
  uprawnienia, wymagania wiekowe i kategorie praw jazdy, wydawanie praw jazdy, zatrzymywanie, cofanie i przywracanie uprawnień, stan zdrowia, badania lekarskie, badania psychologiczne,kontrola ruchu drogowego, mandaty (punkty karne, sądy), wykroczenia, przestępstwa, taryfikator mandatów i punktów karnych,

  nauka działu

 • 3. Dopuszczalne prędkości w Polsce

  Dział składa się z 74 pytań obejmujących takie zagadnienia jak:
  w obszarze niezabudowanym, w obszarze zabudowanym, w strefie zamieszkania, w strefie ruchu, na drogach ekspresowych i autostradach

  nauka działu

 • 4. Wyposażenie pojazdu: (lusterka, wycieraczki szyb, pasy, zagłówki, foteliki, apteczka)

  Dział składa się z 70 pytań obejmujących takie zagadnienia jak:
  siedzenie, oparcie, zagłówek, lusterka, pasy, foteliki, kierownica,dźwignia zmiany biegów, pedały sprzęgła, hamulca, przyspieszenia, wycieraczki szyb, spryskiwacze, radio, CB radio, antyradar, GPS, apteczka, trójkąt ostrzegawczy, koło zapasowe

  nauka działu

 • 5. Warunki techniczne w związku z zachowaniem bezpieczeństwa na drodze

  Dział składa się z 80 pytań obejmujących takie zagadnienia jak:
  homologacja pojazdów ich części i wyposażenia, rejestracja pojazdu, tablice rejestracyjne, oznakowanie w ruchu międzynarodowym, dowód rejestracji, karta pojazdu, przeglądy techniczne, przeglądy w Autoryzowanej Stacji Obsługi; obsługa codzienna - czystość szyb, lusterek, świateł;

  nauka działu

 • 6. Technika kierowania pojazdem

  Dział składa się z 99 pytań obejmujących takie zagadnienia jak:
  ruszanie, ruszanie na wzniesieniu; przyspieszenie, zmiana biegów, "z gazem", "bez gazu", na luzie, omijanie, wyprzedzanie, zawracanie, cofanie, technika jazdy na zakrętach, spadkach, wzniesieniach, hamowanie, hamowanie z ABS, hamowanie bez ABS, poślizg, reakcja i tor ruchu,

  nauka działu

 • 7. Obsługa pojazdu oraz przewóz osób i ładunków

  Dział składa się z 82 pytań obejmujących takie zagadnienia jak:
  obsługa codzienna i okresowa; układ smarowania, układ chłodzenia, układ hamulcowy, układ zasilania, układ wydechowy, katalizator, bezpieczeństwo przy obsłudze, przewóz osób pojazdem, rozmieszczenia pasażerów, przewóz ładunków, przewóz ładunków na przyczepie

  nauka działu

 • 8. Bezpieczny odstęp i droga hamowania pojazdu

  Dział składa się z 72 pytań obejmujących takie zagadnienia jak:
  odstęp od poprzednika, odstęp boczny od pojazdów jednośladowych oraz pieszych, odstęp pojazdu z tyłu, odstęp w zależności od stanu nawierzchni i prędkości, droga reakcji, droga hamowania, droga zatrzymania, wpływ sposobu hamowania oraz czasu reakcji na drogę hamowania, wpływ stanu nawierzchni na drogę hamowania, wpływ prędkości na drogę zatrzymania

  nauka działu

 • 9. Niebezpieczne sytuacje i warunki drogowe

  Dział składa się z 103 pytań obejmujących takie zagadnienia jak:
  zagrożenia w ruchu drogowym, jazda w nocy, niedostateczna widoczność, jazda we mgle lub podczas mżawki lub deszczu, kałuże, poślizg wodny, jazda w zimie po śniegu ( lodzie, przez zaspy), koleiny, boczny wiatr, wichura, jazda z przyczepą

  nauka działu

 • 10. Obsługa oświetlenia, tablicy rozdzielczej, zawieszenia i ogumienia

  Dział składa się z 95 pytań obejmujących takie zagadnienia jak:
  instalacja elektryczna, akumulator, obsługa świateł - ich rodzaje i przeznaczenie, tablica wskaźników, kontrolki, prędkościomierz, obrotomierz, dbałość o zawieszenie, amortyzatory, dbałość, obsługa ogumienia,wymiana opony, opony letnie,opony zimowe,opony z trwałymi elementami antypoślizgowymi,

  nauka działu

 • 11. Pierwsza pomoc

  Dział składa się z 99 pytań obejmujących takie zagadnienia jak:
  Zasady udzielania pierwszej pomocy
  podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy, bezpieczeństwo ruchu w miejscu wypadku, ocena stanu poszkodowanego, powiadomienie służb ratowniczych, sztuczne oddychanie
  Poszkodowani w wypadku 
  nieprzytomny poszkodowany, rodzaje ran odniesionych w wypadkach 

  nauka działu

 • 12. Wypadki i kolizje - zachowanie w sytuacjach kryzysowych

  Dział składa się z 41 pytań obejmujących takie zagadnienia jak:
  Wypadki, kolizje
  udzielanie pierwszej pomocy ofiarom zdarzeń drogowych, wzywanie służb ratowniczych, obowiązki wobec innych uczestników zdarzenia drogowego, czyności jakich nie wolno wykonać uczestnikowi kolizji lub wypadku na miejscu zdarzenia, czyności jakie powinien wykonać uczestnik kolizji czy wypadku na miejscu zdarzenia, oznaczanie miejsca zdarzenia - używanie świateł awaryjnych pojazdu
  Awarie na drodze
  oznaczanie awarii samochodu na poszczególnych kategoriach dróg, zasady używania świateł awaryjnych pojazdu, jazda po autostradach i drogach ekspresowych, holowanie pojazdu - oznaczanie pojazdu holowanego
  Błędy człowieka jako najczęstsza przyczyna wypadków drogowych

  nauka działu

Najlepsi w tym miesiącu

 • szlachcianka wyniki testów na prawko szlachcianka
  Punktów: 4677065
  Średnia błędów: 0,5
  Średni czas: 2:31

 • Maros wyniki testów na prawko Maros
  Punktów: 1395652
  Średnia błędów: 0,8
  Średni czas: 3:16

 • ewaf wyniki testów na prawko ewaf
  Punktów: 1328062
  Średnia błędów: 1,8
  Średni czas: 2:46

 • martin19887 wyniki testów na prawko martin19887
  Punktów: 1171945
  Średnia błędów: 0,6
  Średni czas: 2:56

 • elaha2 wyniki testów na prawko elaha2
  Punktów: 1009122
  Średnia błędów: 1,1
  Średni czas: 4:19

 • dymek wyniki testów na prawko dymek
  Punktów: 843253
  Średnia błędów: 0,4
  Średni czas: 6:21

 • MartaxD wyniki testów na prawko MartaxD
  Punktów: 767993
  Średnia błędów: 2,3
  Średni czas: 3:49

 • mefiu1210 wyniki testów na prawko mefiu1210
  Punktów: 680516
  Średnia błędów: 3,0
  Średni czas: 4:47

 • mateuszpro wyniki testów na prawko mateuszpro
  Punktów: 566324
  Średnia błędów: 2,6
  Średni czas: 6:1

 • julek1 wyniki testów na prawko julek1
  Punktów: 532942
  Średnia błędów: 1,3
  Średni czas: 3:58

 • Tomek Pietszczyk wyniki testów na prawko Tomek Pietszczyk
  Punktów: 519677
  Średnia błędów: 1,8
  Średni czas: 3:58

 • hipa68 wyniki testów na prawko hipa68
  Punktów: 515475
  Średnia błędów: 0,6
  Średni czas: 5:20

 • Marti wyniki testów na prawko Marti
  Punktów: 493389
  Średnia błędów: 2,2
  Średni czas: 6:15

 • ivonkor wyniki testów na prawko ivonkor
  Punktów: 479806
  Średnia błędów: 0,8
  Średni czas: 4:43

 • cisak112 wyniki testów na prawko cisak112
  Punktów: 471094
  Średnia błędów: 1,5
  Średni czas: 3:29

Najlepsi wszechczasów

 • Jurek Gajewski wyniki testów na prawko Jurek Gajewski
  Punktów: 13118321
  Średnia błędów: 0,2
  Średni czas: 1:47

 • szlachcianka wyniki testów na prawko szlachcianka
  Punktów: 8232647
  Średnia błędów: 1,0
  Średni czas: 3:14

 • Jack z wyniki testów na prawko Jack z
  Punktów: 6528000
  Średnia błędów: 0,1
  Średni czas: 2:36

 • anetkaradon wyniki testów na prawko anetkaradon
  Punktów: 5384706
  Średnia błędów: 2,9
  Średni czas: 3:40

 • druga za Jurkiem wyniki testów na prawko druga za Jurkiem
  Punktów: 5153509
  Średnia błędów: 0,2
  Średni czas: 1:22

 • pacek94 wyniki testów na prawko pacek94
  Punktów: 4686933
  Średnia błędów: 5,7
  Średni czas: 8:12

 • AGA15082008 wyniki testów na prawko AGA15082008
  Punktów: 4149371
  Średnia błędów: 1,0
  Średni czas: 3:1

 • Janusz Jakktowoli wyniki testów na prawko Janusz Jakktowoli
  Punktów: 3987476
  Średnia błędów: 1,0
  Średni czas: 3:36

 • Thomas Kalin wyniki testów na prawko Thomas Kalin
  Punktów: 3876060
  Średnia błędów: 3,6
  Średni czas: 2:51

 • pacekk wyniki testów na prawko pacekk
  Punktów: 3750753
  Średnia błędów: 0,7
  Średni czas: 3:24

 • Taga wyniki testów na prawko Taga
  Punktów: 3436089
  Średnia błędów: 1,3
  Średni czas: 3:44

 • ewaf wyniki testów na prawko ewaf
  Punktów: 3326247
  Średnia błędów: 3,7
  Średni czas: 4:20

 • GeEc wyniki testów na prawko GeEc
  Punktów: 3102670
  Średnia błędów: 0,3
  Średni czas: 1:51

 • basia wyniki testów na prawko basia
  Punktów: 3077646
  Średnia błędów: 0,8
  Średni czas: 4:50

 • kursant wyniki testów na prawko kursant
  Punktów: 2966100
  Średnia błędów: 3,9
  Średni czas: 7:16

 • Malwina wyniki testów na prawko Malwina
  Punktów: 2839795
  Średnia błędów: 0,9
  Średni czas: 6:14

 • Ewa Olejarczyk wyniki testów na prawko Ewa Olejarczyk
  Punktów: 2415328
  Średnia błędów: 3,7
  Średni czas: 3:5

 • aga77311 wyniki testów na prawko aga77311
  Punktów: 2363379
  Średnia błędów: 2,5
  Średni czas: 3:19

 • OSK Marcin wyniki testów na prawko OSK Marcin
  Punktów: 2353516
  Średnia błędów: 4,7
  Średni czas: 7:22

 • Rafał Trela wyniki testów na prawko Rafał Trela
  Punktów: 2287766
  Średnia błędów: 1,3
  Średni czas: 7:11

Stare testy

Zobacz jak wyglądały testy przed zmianami stare testy