Tabliczka wskazująca odległość znaku informacyjnego od początku (końca) drogi lub pasa ruchu

Typ: tabliczki do znaków drogowych

Symbol: T-1a

Znaki i sygnały drogowe

Zasady ruchu drogowego

Manewry i technika jazdy

Obsługa samochodu

Bezpieczeństwo na drodze

Tylko dla motocyklistów

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka