Tabliczka wskazująca długość tunelu lub odcinek drogi do końca tunelu

Typ: tabliczki do znaków drogowych

Symbol: T-1b

Znaki i sygnały drogowe

Zasady ruchu drogowego

Manewry i technika jazdy

Obsługa samochodu

Bezpieczeństwo na drodze

Tylko dla motocyklistów

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka