Nowy wzór prawa jazdy od 04.03.2019

Zmiany w druku prawa jazdy to efekt orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, który uznał, że umieszczanie w prawie jazdy adresu jest dodatkowym kłopotem, często generującym dodatkowy koszt – prawo jazdy trzeba przecież wymienić jeśli zmieni się adres zamieszkania kierowcy. Prawo jazdy ma potwierdzać jedynie uprawnienia do kierowania, a nie miejsce zamieszkania kierowcy.

Nowe prawa jazdy w pierwszej kolejności dostaną najmłodsi kierowcy, a dotychczasowe dokumenty utrzymają swoją ważność na okres, na który zostały wydane. Nie ma więc obowiązku ich wymiany. Bezterminowe prawa jazdy trzeba będzie wymienić i niestety nie utrzymają one już swojego bezterminowej ważności. Po zmianie prawo jazdy zostanie wydane na okres 15 lat. Akcja wymiany bezterminowych praw jazdy ma być przeprowadzone w latach 2028–2033. Aktualne Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami.

Znaki i sygnały drogowe

Zasady ruchu drogowego

Manewry i technika jazdy

Obsługa samochodu

Bezpieczeństwo na drodze

Tylko dla motocyklistów

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka