Co się zmieni w egzaminach na prawo jazdy w 2024 roku?

Zmiany w egzaminach na prawo jazdy od 2024

Planujesz najbliższym czasie zdawać egzamin na prawo jazdy, to musisz wiedzieć o zmianach. W życie wejdą już od 1 stycznia 2024 roku!

Co nowego w egzaminach na prawo jazdy od 2024

  • Egzaminator nie będzie informował o błędach. Do tej pory egzaminator był zobowiązany do informowania egzaminowanego o każdym błędzie, jaki popełnił w trakcie egzaminu praktycznego. Od stycznia 2024 roku egzaminator będzie informował o błędach tylko na koniec egzaminu.
  • Miejsce do przeglądania nagrania z egzaminu. Każdy, kto nie będzie zadowolony z wyniku egzaminu praktycznego, będzie mógł go obejrzeć na miejscu.
  • Wystarczy aplikacja mObywatel. Osoby zdające egzamin będą mogły potwierdzić swoją tożsamość również za pomocą aplikacji mObywatel. Dotychczasowe przepisy umożliwiały wylegitymowanie się tylko tradycyjną wersją dokumentu, przykładowo dowodem osobistym, paszportem lub kartą pobytu.
  • Strój motocyklisty. O negatywnym wyniku egzaminu na prawo jazdy dla motocyklisty może się skończyć np. „nieprawidłowy sposób wykorzystania stroju”.
  • Egzaminator nie pojedzie za motocyklem podczas egzaminu na prawo jazdy kat A. Podczas egzaminu w ruchu miejskim egzaminator nie będzie mógł prowadzić pojazdu, który jedzie za motocyklistą.
@grzegorzinstruktor

📌Udostępnij ten film. Nowe zasady wgzaminu na prawo jazdy od 1 stycznia 2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ #naukajazdy #testynaprawojazdy #prawojazdy

♬ dźwięk oryginalny – grzegorzinstruktor

Dlaczego te zmiany są wprowadzane?

Zmiany w egzaminach na prawo jazdy w 2024 roku mają na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach i ułatwienie zdającym przygotowanie się do egzaminu.

Jedna z kluczowych zmian dotyczy informowania o błędach podczas egzaminu praktycznego. Do tej pory egzaminator informował egzaminowanego o każdym błędzie, jaki popełnił w trakcie egzaminu. Od stycznia 2024 roku egzaminator będzie informował o błędach tylko na koniec egzaminu.

Ta zmiana ma na celu zmniejszenie stresu u egzaminowanych i ułatwienie im skupienia się na prowadzeniu pojazdu.

Podczas egzaminu praktycznego kandydaci na kierowców muszą wykonywać wiele zadań, takich jak prowadzenie pojazdu, obserwacja otoczenia i reagowanie na sytuacje drogowe. Informowanie o błędach w trakcie egzaminu może powodować u egzaminowanych dodatkowy stres, który może utrudniać im skupienie się na wykonywanych zadaniach.

Zmiana ta jest więc korzystna dla zdających, ponieważ daje im szansę na lepsze przygotowanie się do egzaminu i zwiększa ich szanse na zdanie egzaminu.

Kolejna ważna zmiana dotyczy wprowadzenia miejsca do przeglądania nagrania z egzaminu. Każdy, kto nie będzie zadowolony z wyniku egzaminu praktycznego, będzie mógł go obejrzeć na miejscu.

Ta zmiana ma na celu umożliwienie egzaminowanym złożenia odwołania od wyniku egzaminu.

W przypadku, gdy egzaminowany uzna, że wynik egzaminu był niesprawiedliwy, będzie mógł złożyć odwołanie do komisji egzaminacyjnej. Komisja egzaminacyjna będzie mogła ponownie rozpatrzyć sprawę na podstawie nagrania z egzaminu.

Ta zmiana jest korzystna dla egzaminowanych, ponieważ daje im możliwość sprawdzenia, czy wynik egzaminu był prawidłowy.

Podsumowując, zmiany w egzaminach na prawo jazdy w 2024 roku mają na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach.