Ośrodków Ruchu Drogowego

Aleja Stefana Kardynała Wyszyńskiego 54
85-620 Bydgoszcz