Ostatnio

na forum

Najtrudniejsze skrzyżowania

Porady dla ośrodka

Wyjazd z WORD Konin

Zobacz schemat oznakowania - wyjazd z placu manewrowego WORDu w Koninie.

Rondo: Zakładowa, Kleczewska

Skrzyżowanie o ruchu okrężnym ze znakami  C-12 "ruch okrężny" oraz dodatkowo znakiem A-7 "ustąp pierwszeństwa" oznacza, że jadący na rondzie mają pie...

Rondo: Kleczewska, Chopina

Podczas jazdy po rondzie pamiętać należy, że kierujący pojazdem, który zbliża się do ronda powinien odpowiednio wcześniej zająć właściwe miejsce na jezdni w ...

Skrzyżowanie : Kleczewska / 1 Maja

Zobacz skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną. jaki pas ruchu zając aby zmienić kierunek jazdy? Zobacz schemat!

Rondo obok dworca: Kolejowa - Dworcowa

Kierujący pojazdem chcąc zmienić na rondzie pas ruchu, zobowiązany jest ustąpić pierwszeństwa tym... zobacz schemat!

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka