Czy w wyjątkowej sytuacji np.ratowania życia, przy zachowaniu szczególnej ostrożności,możesz skorzystać z drogi pojazdu uprzywilejowanego?

Plik: 12528 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Odpowiedź:

Uzasadnienie:

Z korytarza życia mogą korzystać jedynie pojazdy uprzywilejowane, a także pojazdy zarządców dróg lub pomocy drogowej biorących udział w akcji ratowniczej. Kierującemu pojazdem innym niż uprzywilejowany zabrania się korzystania “korytarza życia”.

Statystyki tego pytania z ostatnich miesięcy

Miesiąc Odpowiedzi
Prawidłowe (%) Błedne (%) Łącznie
2020-08 507 (61%) 329 (39%) 836
2020-07 2100 (60%) 1390 (40%) 3490
2020-06 2004 (59%) 1416 (41%) 3420
2020-05 256 (55%) 209 (45%) 465
Łącznie 4867 (59%) 3344 (41%) 8211

Pytanie należy do kategorii:

Zawartość naszej bazy jest zgodna z tą, wg. której przeprowadzane są egzaminy w WORD.
Przypisania pytań do kategorii także są identyczne jak te występujące w WORD.
Zwróć uwagę, że wiele pytań specjalistycznych należy tylko do jednej kategorii prawa jazdy, a pytania z działów dot. wiedzy podstawowej często przypisane są do kilku lub wszystkich kategorii.

Działy tematyczne:

  • Pozycja pojazdu na drodze, wjazd i zjazd ze skrzyżowania, zatrzymanie i postój (jazda na suwak, korytarz życia)

Testy podsumowujące (e-kurs):

  • Korytarz życia
Żaden przykład e-kursu nie wskazuje na to pytanie. Brak znaków powiązanych z pytaniem.