Czy w tej sytuacji, dzwoniąc pod numer alarmowy, w pierwszej kolejności powinieneś określić miejsce zdarzenia?

Odpowiedź:

Uzasadnienie:

Tak, w pierwszej kolejności podać należy miejsce zdarzenia. Kierujący pojazdem w razie uczestniczenia w wypadku drogowym jest obowiązany podać swoje dane personalne, dane personalne właściciela lub posiadacza pojazdu oraz dane dotyczące zakładu ubezpieczeń, z którym zawarta jest umowa obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, na żądanie osoby uczestniczącej w wypadku.

Podstawa prawna:

Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz 1137, z późn zm.) Art. 44. 2. Jeżeli w wypadku jest zabity lub ranny, kierujący pojazdem jest obowiązany ponadto: 1) udzielić niezbędnej pomocy ofiarom wypadku oraz wezwać pogotowie ratunkowe i Policję

Statystyki tego pytania z ostatnich miesięcy

Miesiąc Odpowiedzi
Prawidłowe (%) Błedne (%) Łącznie
2020-08 755 (93%) 60 (7%) 815
2020-07 3298 (93%) 242 (7%) 3540
2020-06 3510 (93%) 274 (7%) 3784
2020-05 551 (90%) 58 (10%) 609
2020-04 198 (93%) 16 (7%) 214
2020-03 1556 (97%) 54 (3%) 1610
2020-02 1580 (89%) 186 (11%) 1766
2020-01 1767 (90%) 207 (10%) 1974
2019-12 1177 (89%) 140 (11%) 1317
2019-11 1707 (88%) 224 (12%) 1931
2019-10 1692 (88%) 237 (12%) 1929
2019-09 1803 (88%) 239 (12%) 2042
2019-08 2013 (89%) 239 (11%) 2252
2019-07 2104 (87%) 301 (13%) 2405
2019-06 1783 (89%) 218 (11%) 2001
2019-05 2024 (88%) 266 (12%) 2290
2019-04 1948 (88%) 266 (12%) 2214
2019-03 2389 (89%) 304 (11%) 2693
2019-02 2234 (90%) 246 (10%) 2480
2019-01 2194 (89%) 285 (11%) 2479
Łącznie 36283 (90%) 4062 (10%) 40345

Pytanie należy do kategorii:

Zawartość naszej bazy jest zgodna z tą, wg. której przeprowadzane są egzaminy w WORD.
Przypisania pytań do kategorii także są identyczne jak te występujące w WORD.
Zwróć uwagę, że wiele pytań specjalistycznych należy tylko do jednej kategorii prawa jazdy, a pytania z działów dot. wiedzy podstawowej często przypisane są do kilku lub wszystkich kategorii.

Działy tematyczne:

  • Ogólne zasady określające zachowanie kierowcy w momencie awarii lub wypadku, udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej

Testy podsumowujące (e-kurs):

  • Zachowanie w momencie wypadku
Żaden przykład e-kursu nie wskazuje na to pytanie. Brak znaków powiązanych z pytaniem.