Czy masz obowiązek zatrzymać się w wyznaczonym miejscu?

Plik: 4949 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Odpowiedź:

Uzasadnienie:

Nie, w tej sytuacji ani znaki pionowe, ani poziome nie nakazują zatrzymania w każdym przypadku. Pamiętaj jednak, że przejeżdżając przez przejazd kolejowy musisz zachować szczególną ostrożność.

Podstawa prawna:

art. 28 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012 r. poz. 1137), w zw. z par. 78 ust. 5 pkt 1 oraz par. 89 ust. 3 rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych. (Dz. U. Nr 170 poz. 1393 z późn. zm.).

Statystyki tego pytania z ostatnich miesięcy

Miesiąc Odpowiedzi
Prawidłowe (%) Błedne (%) Łącznie
2020-08 2358 (77%) 719 (23%) 3077
2020-07 11761 (82%) 2596 (18%) 14357
2020-06 12400 (86%) 2028 (14%) 14428
2020-05 2636 (80%) 641 (20%) 3277
2020-04 662 (77%) 201 (23%) 863
2020-03 8760 (81%) 2026 (19%) 10786
2020-02 0 (0%) 3 (100%) 3
2020-01 2070 (67%) 1039 (33%) 3109
2019-12 1454 (65%) 777 (35%) 2231
2019-11 2009 (67%) 981 (33%) 2990
2019-10 2129 (67%) 1065 (33%) 3194
2019-09 2174 (66%) 1110 (34%) 3284
2019-08 2316 (67%) 1137 (33%) 3453
2019-07 2474 (67%) 1206 (33%) 3680
2019-06 2079 (66%) 1050 (34%) 3129
2019-05 2304 (66%) 1172 (34%) 3476
2019-04 2260 (67%) 1112 (33%) 3372
2019-03 2862 (66%) 1491 (34%) 4353
2019-02 2596 (67%) 1288 (33%) 3884
2019-01 2804 (67%) 1393 (33%) 4197
Łącznie 68108 (75%) 23035 (25%) 91143

Pytanie należy do kategorii:

Zawartość naszej bazy jest zgodna z tą, wg. której przeprowadzane są egzaminy w WORD.
Przypisania pytań do kategorii także są identyczne jak te występujące w WORD.
Zwróć uwagę, że wiele pytań specjalistycznych należy tylko do jednej kategorii prawa jazdy, a pytania z działów dot. wiedzy podstawowej często przypisane są do kilku lub wszystkich kategorii.

Działy tematyczne:

  • Zachowanie na przejazdach kolejowych i tramwajowych

Testy podsumowujące (e-kurs):

  • Zachowanie na przejazdach kolejowych
Żaden przykład e-kursu nie wskazuje na to pytanie. Brak znaków powiązanych z pytaniem.