Czy w przedstawionej sytuacji należy rozpocząć hamowanie pojazdu?

Odpowiedź:

Uzasadnienie:

Tak, po lewej stronie jezdni piłka wpada się na jezdnie. Należy się przygotować, że za piłką na jezdnie wbiegnie dziecko. Znak ostrzegawczy "Dzieci" nakazuje zachowanie szczególnej ostrożności.

Podstawa prawna:

§ 1 pkt 2 lit. f załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 roku w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienie do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz.U. poz.1019) w związku z art. 3 ust. 1 i art. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.)

Statystyki tego pytania z ostatnich miesięcy

Miesiąc Odpowiedzi
Prawidłowe (%) Błedne (%) Łącznie
2020-08 1446 (100%) 0 (0%) 1446
2020-07 6431 (100%) 26 (0%) 6457
2020-06 6606 (100%) 8 (0%) 6614
2020-05 1234 (100%) 4 (0%) 1238
2020-04 389 (100%) 0 (0%) 389
2020-03 3825 (100%) 13 (0%) 3838
2020-02 8 (100%) 0 (0%) 8
Łącznie 19939 (100%) 51 (0%) 19990

Pytanie należy do kategorii:

Zawartość naszej bazy jest zgodna z tą, wg. której przeprowadzane są egzaminy w WORD.
Przypisania pytań do kategorii także są identyczne jak te występujące w WORD.
Zwróć uwagę, że wiele pytań specjalistycznych należy tylko do jednej kategorii prawa jazdy, a pytania z działów dot. wiedzy podstawowej często przypisane są do kilku lub wszystkich kategorii.

Działy tematyczne:

  • Zachowanie wobec rowerzysty i dzieci

Testy podsumowujące (e-kurs):

  • Zachowanie wobec dzieci
Żaden przykład e-kursu nie wskazuje na to pytanie. Brak znaków powiązanych z pytaniem.