Czy w przedstawionej sytuacji minimalna odległość jaką należy zachować od rowerzysty podczas wyprzedzania wynosi 1 m?

Plik: 6691 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Odpowiedź:

Uzasadnienie:

Tak, podczas wyprzedzania rowerzysty należy zachować minimalny odstęp 1 m. Kierujący pojazdem jest obowiązany przy wyprzedzaniu zachować szczególną ostrożność, a zwłaszcza bezpieczny odstęp od wyprzedzanego pojazdu lub uczestnika ruchu. W razie wyprzedzania roweru, wózka rowerowego, motoroweru, motocykla lub kolumny pieszych odstęp ten nie może być mniejszy niż 1 m.

Podstawa prawna:

art. 24 ust. 2 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym z późniejszymi zmianami

Statystyki tego pytania z ostatnich miesięcy

Miesiąc Odpowiedzi
Prawidłowe (%) Błedne (%) Łącznie
2020-08 1337 (87%) 197 (13%) 1534
2020-07 6263 (92%) 571 (8%) 6834
2020-06 6469 (91%) 610 (9%) 7079
2020-05 1121 (89%) 142 (11%) 1263
2020-04 348 (94%) 23 (6%) 371
2020-03 4642 (94%) 298 (6%) 4940
2020-02 15 (100%) 0 (0%) 15
2020-01 479 (78%) 139 (22%) 618
2019-12 320 (76%) 102 (24%) 422
2019-11 431 (76%) 134 (24%) 565
2019-10 443 (76%) 137 (24%) 580
2019-09 525 (76%) 169 (24%) 694
2019-08 562 (79%) 150 (21%) 712
2019-07 647 (77%) 194 (23%) 841
2019-06 474 (75%) 156 (25%) 630
2019-05 518 (79%) 140 (21%) 658
2019-04 510 (72%) 195 (28%) 705
2019-03 641 (75%) 217 (25%) 858
2019-02 620 (74%) 220 (26%) 840
2019-01 606 (76%) 196 (24%) 802
Łącznie 26971 (87%) 3990 (13%) 30961

Pytanie należy do kategorii:

Zawartość naszej bazy jest zgodna z tą, wg. której przeprowadzane są egzaminy w WORD.
Przypisania pytań do kategorii także są identyczne jak te występujące w WORD.
Zwróć uwagę, że wiele pytań specjalistycznych należy tylko do jednej kategorii prawa jazdy, a pytania z działów dot. wiedzy podstawowej często przypisane są do kilku lub wszystkich kategorii.

Działy tematyczne:

  • Zachowanie wobec rowerzysty i dzieci

Testy podsumowujące (e-kurs):

  • Zachowanie wobec rowerzysty
Żaden przykład e-kursu nie wskazuje na to pytanie. Brak znaków powiązanych z pytaniem.