Czy w tej sytuacji masz obowiązek zatrzymać pojazd, aby umożliwić pieszemu przejście przez jezdnię?

Odpowiedź:

Uzasadnienie:

W razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku, lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej, kierujący jest obowiązany zatrzymać pojazd w celu umożliwienia jej przejścia.

Podstawa prawna:

Art. 26 ust. 7 ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012 r. poz. 1137 j.t. z późn. zm.)

Statystyki tego pytania z ostatnich miesięcy

Miesiąc Odpowiedzi
Prawidłowe (%) Błedne (%) Łącznie
2020-08 758 (90%) 81 (10%) 839
2020-07 3380 (94%) 229 (6%) 3609
2020-06 3590 (95%) 187 (5%) 3777
2020-05 614 (94%) 41 (6%) 655
2020-04 240 (96%) 10 (4%) 250
2020-03 1657 (96%) 63 (4%) 1720
2020-02 0 (-%) 0 (-%) 0
2020-01 2624 (89%) 318 (11%) 2942
2019-12 1920 (90%) 211 (10%) 2131
2019-11 2666 (90%) 307 (10%) 2973
2019-10 2714 (90%) 296 (10%) 3010
2019-09 2864 (90%) 319 (10%) 3183
2019-08 3044 (90%) 330 (10%) 3374
2019-07 3180 (90%) 365 (10%) 3545
2019-06 2684 (90%) 296 (10%) 2980
2019-05 3089 (90%) 328 (10%) 3417
2019-04 2995 (91%) 290 (9%) 3285
2019-03 3719 (90%) 414 (10%) 4133
2019-02 3424 (91%) 349 (9%) 3773
2019-01 3476 (90%) 371 (10%) 3847
Łącznie 48638 (91%) 4805 (9%) 53443

Pytanie należy do kategorii:

Zawartość naszej bazy jest zgodna z tą, wg. której przeprowadzane są egzaminy w WORD.
Przypisania pytań do kategorii także są identyczne jak te występujące w WORD.
Zwróć uwagę, że wiele pytań specjalistycznych należy tylko do jednej kategorii prawa jazdy, a pytania z działów dot. wiedzy podstawowej często przypisane są do kilku lub wszystkich kategorii.

Działy tematyczne:

  • Zachowanie wobec pieszego, wobec osoby o ograniczonej możliwości poruszania się

Testy podsumowujące (e-kurs):

  • Zachowanie wobec osoby o ograniczonej możliwości poruszania-się
Żaden przykład e-kursu nie wskazuje na to pytanie. Brak znaków powiązanych z pytaniem.