Czy w tej sytuacji masz obowiązek obserwować zachowanie pieszych?

Odpowiedź:

Uzasadnienie:

Tak, masz obowiązek obserwowania zachowania pieszych! To nic, że ruch na przejściu jest kierowany przez sygnalizacje świetlną. Nie zwalnia Cię to z zachowania szczególnej ostrożności.

Podstawa prawna:

Art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005r. Nr 108 poz.908 z pózn. zm. ) w zw. Z § 47 ust.1oraz § 88 ust.1 rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 139 3 § , późn. zm.)

Statystyki tego pytania z ostatnich miesięcy

Miesiąc Odpowiedzi
Prawidłowe (%) Błedne (%) Łącznie
2020-08 1049 (72%) 416 (28%) 1465
2020-07 4951 (79%) 1301 (21%) 6252
2020-06 5231 (82%) 1127 (18%) 6358
2020-05 950 (76%) 296 (24%) 1246
2020-04 252 (80%) 64 (20%) 316
2020-03 3036 (82%) 666 (18%) 3702
2020-02 1444 (100%) 0 (0%) 1444
2020-01 1589 (82%) 346 (18%) 1935
2019-12 1103 (81%) 258 (19%) 1361
2019-11 1477 (81%) 353 (19%) 1830
2019-10 1551 (81%) 365 (19%) 1916
2019-09 1621 (81%) 374 (19%) 1995
2019-08 1766 (82%) 378 (18%) 2144
2019-07 1861 (81%) 448 (19%) 2309
2019-06 1585 (80%) 403 (20%) 1988
2019-05 1784 (82%) 400 (18%) 2184
2019-04 1693 (81%) 385 (19%) 2078
2019-03 2067 (81%) 496 (19%) 2563
2019-02 1982 (81%) 472 (19%) 2454
2019-01 2070 (82%) 469 (18%) 2539
Łącznie 39062 (81%) 9017 (19%) 48079

Pytanie należy do kategorii:

Zawartość naszej bazy jest zgodna z tą, wg. której przeprowadzane są egzaminy w WORD.
Przypisania pytań do kategorii także są identyczne jak te występujące w WORD.
Zwróć uwagę, że wiele pytań specjalistycznych należy tylko do jednej kategorii prawa jazdy, a pytania z działów dot. wiedzy podstawowej często przypisane są do kilku lub wszystkich kategorii.

Działy tematyczne:

  • Zachowanie wobec pieszego, wobec osoby o ograniczonej możliwości poruszania się

Testy podsumowujące (e-kurs):

  • Zachowanie wobec pieszego
Żaden przykład e-kursu nie wskazuje na to pytanie. Brak znaków powiązanych z pytaniem.