Czy w tej sytuacji masz obowiązek zastosować zasadę ograniczonego zaufania?

Odpowiedź:

Uzasadnienie:

Tak, pojazd po prawej wymusza pierwszeństwo łamiąc przepisy ruchu drogowego. W takich sytuacjach należy ograniczyć zaufanie do kierującego pojazdem po prawej.

Podstawa prawna:

Art. 3 ust. 1 oraz art. 4 Ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137) § 5 ust 2 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 170 poz. 1393 z późn.zm)

Statystyki tego pytania z ostatnich miesięcy

Miesiąc Odpowiedzi
Prawidłowe (%) Błedne (%) Łącznie
2020-08 878 (97%) 29 (3%) 907
2020-07 3889 (98%) 69 (2%) 3958
2020-06 3954 (99%) 42 (1%) 3996
2020-05 726 (99%) 8 (1%) 734
2020-04 220 (99%) 2 (1%) 222
2020-03 1840 (99%) 15 (1%) 1855
2020-02 1815 (95%) 92 (5%) 1907
2020-01 1906 (95%) 101 (5%) 2007
2019-12 1373 (95%) 75 (5%) 1448
2019-11 1934 (95%) 103 (5%) 2037
2019-10 1956 (95%) 102 (5%) 2058
2019-09 2177 (95%) 126 (5%) 2303
2019-08 2224 (95%) 111 (5%) 2335
2019-07 2452 (94%) 151 (6%) 2603
2019-06 1995 (94%) 121 (6%) 2116
2019-05 2349 (95%) 129 (5%) 2478
2019-04 2241 (95%) 122 (5%) 2363
2019-03 2744 (95%) 146 (5%) 2890
2019-02 2409 (95%) 132 (5%) 2541
2019-01 2477 (94%) 152 (6%) 2629
Łącznie 41559 (96%) 1828 (4%) 43387

Pytanie należy do kategorii:

Zawartość naszej bazy jest zgodna z tą, wg. której przeprowadzane są egzaminy w WORD.
Przypisania pytań do kategorii także są identyczne jak te występujące w WORD.
Zwróć uwagę, że wiele pytań specjalistycznych należy tylko do jednej kategorii prawa jazdy, a pytania z działów dot. wiedzy podstawowej często przypisane są do kilku lub wszystkich kategorii.

Działy tematyczne:

  • Znaczenie zachowania szczególnej ostrożności w stosunku do innych użytkowników drogi, wysiadanie z pojazdu, zabezpieczenie pojazdu

Testy podsumowujące (e-kurs):

  • Zasada ograniczonego zaufania
Żaden przykład e-kursu nie wskazuje na to pytanie. Brak znaków powiązanych z pytaniem.