Czy w tej sytuacji masz obowiązek zachować szczególną ostrożność?


Odpowiedź:

Odpowiedź:

Uzasadnienie:

Uzasadnienie:

Nie, ponieważ pojazd przewożący niepełnosprawnych jest w ruchu i co za tym idzie nie wysiadają ani nie wsiadają do niego niepełnosprawni. W tej sytuacji trzeba zachować ostrożność, a nie szczególną ostrożność.Szczegółną ostrożność należy zachować w ściśle określonych sytuacjach w ruchu drogowym. Kierujący pojazdem, omijając pojazd przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu osób niepełnosprawnych (odpowiednio oznaczony) jest obowiązany w czasie wsiadania lub wysiadania osoby niepełnosprawnej zachować szczególną ostrożność i w razie potrzeby zatrzymać się.

Podstawa prawna:

Podstawa prawna:

Art. 2 pkt. 22 oraz art. 58 ust. 2 Ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137)

Statystyki tego pytania z ostatnich miesięcy

Statystyki tego pytania z ostatnich miesięcy

Miesiąc Odpowiedzi
Prawidłowe (%) Błedne (%) Łącznie
2020-12 3795 (74%) 1318 (26%) 5113
2020-11 6366 (77%) 1907 (23%) 8273
2020-10 6237 (76%) 1968 (24%) 8205
2020-09 5863 (75%) 1968 (25%) 7831
2020-08 7508 (77%) 2283 (23%) 9791
2020-07 7666 (76%) 2460 (24%) 10126
2020-06 8019 (77%) 2390 (23%) 10409
2020-05 1687 (74%) 584 (26%) 2271
2020-04 442 (76%) 139 (24%) 581
2020-03 5186 (73%) 1908 (27%) 7094
2020-02 2 (100%) 0 (0%) 2
2020-01 1075 (54%) 931 (46%) 2006
2019-12 775 (54%) 669 (46%) 1444
2019-11 1049 (54%) 899 (46%) 1948
2019-10 1049 (53%) 924 (47%) 1973
2019-09 1155 (54%) 996 (46%) 2151
2019-08 1228 (55%) 1007 (45%) 2235
2019-07 1340 (55%) 1100 (45%) 2440
2019-06 1151 (56%) 903 (44%) 2054
2019-05 1307 (55%) 1051 (45%) 2358
2019-04 1271 (56%) 1005 (44%) 2276
2019-03 1607 (57%) 1190 (43%) 2797
2019-02 1488 (58%) 1083 (42%) 2571
2019-01 1483 (56%) 1168 (44%) 2651
Łącznie 68749 (70%) 29851 (30%) 98600

Pytanie należy do kategorii:

Pytanie należy do kategorii:

Zwróć uwagę, że wiele pytań specjalistycznych należy tylko do jednej kategorii prawa jazdy, a pytania z działów dot. wiedzy podstawowej często przypisane są do kilku lub wszystkich kategorii.

Działy tematyczne:

Działy tematyczne:

  • Znaczenie zachowania szczególnej ostrożności w stosunku do innych użytkowników drogi, wysiadanie z pojazdu, zabezpieczenie pojazdu

Testy podsumowujące (e-kurs):

  • Zasada zachowania szczególna ostrożności
Żaden przykład e-kursu nie wskazuje na to pytanie. Brak znaków powiązanych z pytaniem.