Czy w tej sytuacji, zgodnie z zasadą ograniczonego zaufania, należy rozpocząć hamowanie?

Odpowiedź:

Uzasadnienie:

Widoczny włączający się do ruchu ciągnik powinien ograniczyć Twoje zaufanie. Uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze mają prawo liczyć, że inni uczestnicy tego ruchu przestrzegają przepisów ruchu drogowego, chyba że okoliczności wskazują na możliwość odmiennego ich zachowania.

Podstawa prawna:

Zał.1 §1.pkt.2.lit.f do Rozporzadzenia Ministra Transportu ,Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 roku w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienie do kierowania pojazdami ,instruktorów i wykładowców Dz.U poz.1019 z 14 września 2012 roku.ązku z art.3.1 i 4 ustawy z dnia 20.06.1997r. "Prawo o ruchu drogowym" ( Dz. U. z 2005r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.).

Statystyki tego pytania z ostatnich miesięcy

Miesiąc Odpowiedzi
Prawidłowe (%) Błedne (%) Łącznie
2020-08 1502 (100%) 6 (0%) 1508
2020-07 6146 (100%) 16 (0%) 6162
2020-06 6204 (100%) 10 (0%) 6214
2020-05 1283 (100%) 1 (0%) 1284
2020-04 280 (94%) 18 (6%) 298
2020-03 3728 (99%) 19 (1%) 3747
2020-02 2846 (100%) 0 (0%) 2846
2020-01 3033 (98%) 65 (2%) 3098
2019-12 2216 (98%) 46 (2%) 2262
2019-11 2966 (97%) 79 (3%) 3045
2019-10 3181 (98%) 70 (2%) 3251
2019-09 3241 (98%) 75 (2%) 3316
2019-08 3417 (98%) 58 (2%) 3475
2019-07 3635 (97%) 98 (3%) 3733
2019-06 3071 (98%) 78 (2%) 3149
2019-05 3487 (97%) 90 (3%) 3577
2019-04 3370 (98%) 78 (2%) 3448
2019-03 4325 (98%) 85 (2%) 4410
2019-02 3841 (98%) 82 (2%) 3923
2019-01 4067 (98%) 103 (2%) 4170
Łącznie 65839 (98%) 1077 (2%) 66916

Pytanie należy do kategorii:

Zawartość naszej bazy jest zgodna z tą, wg. której przeprowadzane są egzaminy w WORD.
Przypisania pytań do kategorii także są identyczne jak te występujące w WORD.
Zwróć uwagę, że wiele pytań specjalistycznych należy tylko do jednej kategorii prawa jazdy, a pytania z działów dot. wiedzy podstawowej często przypisane są do kilku lub wszystkich kategorii.

Działy tematyczne:

  • Znaczenie zachowania szczególnej ostrożności w stosunku do innych użytkowników drogi, wysiadanie z pojazdu, zabezpieczenie pojazdu

Testy podsumowujące (e-kurs):

  • Zasada ograniczonego zaufania
Żaden przykład e-kursu nie wskazuje na to pytanie. Brak znaków powiązanych z pytaniem.