Czy w tej sytuacji masz obowiązek obserwować zachowania rowerzysty?


Odpowiedź:

Odpowiedź:

Uzasadnienie:

Uzasadnienie:

Tak, należy zachować ostrożność i obserwować zachowanie rowerzysty. Rowerzysta jedzie po niewłaściwej stronie drogi, należy więc ograniczyć do niego zaufanie

Podstawa prawna:

Podstawa prawna:

Art. 3 ust. 1 i 2 oraz art. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz.1137, z późn.zm.)

Statystyki tego pytania z ostatnich miesięcy

Statystyki tego pytania z ostatnich miesięcy

Miesiąc Odpowiedzi
Prawidłowe (%) Błedne (%) Łącznie
2020-12 3601 (99%) 41 (1%) 3642
2020-11 5320 (99%) 44 (1%) 5364
2020-10 5504 (100%) 20 (0%) 5524
2020-09 5445 (99%) 53 (1%) 5498
2020-08 6790 (99%) 40 (1%) 6830
2020-07 6769 (99%) 42 (1%) 6811
2020-06 6768 (100%) 20 (0%) 6788
2020-05 1461 (99%) 9 (1%) 1470
2020-04 344 (99%) 3 (1%) 347
2020-03 4430 (99%) 26 (1%) 4456
2020-02 3447 (100%) 0 (0%) 3447
2020-01 3580 (98%) 63 (2%) 3643
2019-12 2479 (98%) 50 (2%) 2529
2019-11 3408 (98%) 64 (2%) 3472
2019-10 3567 (98%) 80 (2%) 3647
2019-09 3712 (98%) 92 (2%) 3804
2019-08 3956 (98%) 87 (2%) 4043
2019-07 4262 (98%) 96 (2%) 4358
2019-06 3658 (98%) 78 (2%) 3736
2019-05 4171 (98%) 87 (2%) 4258
2019-04 3944 (98%) 83 (2%) 4027
2019-03 5000 (98%) 98 (2%) 5098
2019-02 4533 (98%) 94 (2%) 4627
2019-01 4627 (98%) 94 (2%) 4721
Łącznie 100776 (99%) 1364 (1%) 102140

Pytanie należy do kategorii:

Pytanie należy do kategorii:

Zwróć uwagę, że wiele pytań specjalistycznych należy tylko do jednej kategorii prawa jazdy, a pytania z działów dot. wiedzy podstawowej często przypisane są do kilku lub wszystkich kategorii.

Działy tematyczne:

Działy tematyczne:

  • Znaczenie zachowania szczególnej ostrożności w stosunku do innych użytkowników drogi, wysiadanie z pojazdu, zabezpieczenie pojazdu

Testy podsumowujące (e-kurs):

  • Zasada zachowania ostrożności
Żaden przykład e-kursu nie wskazuje na to pytanie. Brak znaków powiązanych z pytaniem.