Czy w tej sytuacji masz prawo kilkukrotnie użyć sygnału dźwiękowego, zamiast zatrzymać pojazd?


Odpowiedź:

Odpowiedź:

Uzasadnienie:

Uzasadnienie:

Nie, ponieważ było by to nadużycie sygnału dźwiękowego. W razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku, lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej, kierujący jest obowiązany zatrzymać pojazd w celu umożliwienia jej przejścia.

Podstawa prawna:

Podstawa prawna:

Art. 29 ust. 1 w zw.z art. 26 ust. 7 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.)

Statystyki tego pytania z ostatnich miesięcy

Statystyki tego pytania z ostatnich miesięcy

Miesiąc Odpowiedzi
Prawidłowe (%) Błedne (%) Łącznie
2020-12 3385 (83%) 718 (17%) 4103
2020-11 5843 (87%) 867 (13%) 6710
2020-10 6031 (88%) 846 (12%) 6877
2020-09 5699 (85%) 1043 (15%) 6742
2020-08 7526 (87%) 1088 (13%) 8614
2020-07 7140 (84%) 1353 (16%) 8493
2020-06 7676 (87%) 1144 (13%) 8820
2020-05 1601 (84%) 297 (16%) 1898
2020-04 452 (86%) 74 (14%) 526
2020-03 6029 (89%) 747 (11%) 6776
2020-02 25 (100%) 0 (0%) 25
2020-01 2996 (86%) 471 (14%) 3467
2019-12 2122 (87%) 325 (13%) 2447
2019-11 3032 (86%) 509 (14%) 3541
2019-10 3048 (85%) 531 (15%) 3579
2019-09 3161 (85%) 538 (15%) 3699
2019-08 3518 (88%) 495 (12%) 4013
2019-07 3804 (86%) 599 (14%) 4403
2019-06 3135 (87%) 486 (13%) 3621
2019-05 3490 (87%) 517 (13%) 4007
2019-04 3507 (86%) 550 (14%) 4057
2019-03 4134 (87%) 614 (13%) 4748
2019-02 3874 (87%) 562 (13%) 4436
2019-01 4089 (88%) 574 (12%) 4663
Łącznie 95317 (86%) 14948 (14%) 110265

Pytanie należy do kategorii:

Pytanie należy do kategorii:

Zwróć uwagę, że wiele pytań specjalistycznych należy tylko do jednej kategorii prawa jazdy, a pytania z działów dot. wiedzy podstawowej często przypisane są do kilku lub wszystkich kategorii.

Działy tematyczne:

Działy tematyczne:

  • Używanie świateł zewnętrznych i sygnałów pojazdu

Testy podsumowujące (e-kurs):

  • Używanie sygnałów pojazdu
Żaden przykład e-kursu nie wskazuje na to pytanie. Brak znaków powiązanych z pytaniem.