Czy w tym miejscu wolno Ci zatrzymać pojazd na jezdni?

Odpowiedź:

Uzasadnienie:

Nie, ze względu na widoczną linie podwójną ciągła w osi jezdni. Zabrania się zatrzymania pojazdu na jezdni wzdłuż linii ciągłej oraz w pobliżu jej punktów krańcowych, jeżeli zmusiłoby to innych kierujących pojazdami wielośladowymi do najeżdżania na tę linię.

Podstawa prawna:

Art.49 ust. 1 pkt 5 Ustawy prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012 r. poz.1137 j.t. z późn. zm.)

Statystyki tego pytania z ostatnich miesięcy

Miesiąc Odpowiedzi
Prawidłowe (%) Błedne (%) Łącznie
2020-08 862 (78%) 249 (22%) 1111
2020-07 3251 (73%) 1201 (27%) 4452
2020-06 3027 (71%) 1252 (29%) 4279
2020-05 643 (72%) 246 (28%) 889
2020-04 168 (77%) 49 (23%) 217
2020-03 1603 (77%) 483 (23%) 2086
2020-02 1351 (71%) 539 (29%) 1890
2020-01 1491 (72%) 580 (28%) 2071
2019-12 1093 (74%) 393 (26%) 1486
2019-11 1454 (73%) 551 (27%) 2005
2019-10 1524 (72%) 585 (28%) 2109
2019-09 1720 (73%) 646 (27%) 2366
2019-08 1745 (73%) 658 (27%) 2403
2019-07 1893 (72%) 740 (28%) 2633
2019-06 1568 (72%) 618 (28%) 2186
2019-05 1669 (70%) 727 (30%) 2396
2019-04 1689 (70%) 724 (30%) 2413
2019-03 2041 (71%) 853 (29%) 2894
2019-02 1905 (71%) 767 (29%) 2672
2019-01 1935 (72%) 766 (28%) 2701
Łącznie 32632 (72%) 12627 (28%) 45259

Pytanie należy do kategorii:

Zawartość naszej bazy jest zgodna z tą, wg. której przeprowadzane są egzaminy w WORD.
Przypisania pytań do kategorii także są identyczne jak te występujące w WORD.
Zwróć uwagę, że wiele pytań specjalistycznych należy tylko do jednej kategorii prawa jazdy, a pytania z działów dot. wiedzy podstawowej często przypisane są do kilku lub wszystkich kategorii.

Działy tematyczne:

  • Pozycja pojazdu na drodze, wjazd i zjazd ze skrzyżowania, zatrzymanie i postój (jazda na suwak, korytarz życia)

Testy podsumowujące (e-kurs):

  • Zatrzymanie
Żaden przykład e-kursu nie wskazuje na to pytanie. Brak znaków powiązanych z pytaniem.