Czy zatrzymując pojazd na chodniku, musisz zapewnić pieszym przejście o szerokości co najmniej 2,5 m?

Odpowiedź:

Uzasadnienie:

Nie, ponieważ wymagana pozostawiona szerokość chodnika to 1,5 m. Dopuszcza się zatrzymanie lub postój na chodniku kołami jednego boku lub przedniej osi pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 2,5 t, pod warunkiem, że szerokość chodnika pozostawionego dla pieszych jest taka, że nie utrudni im ruchu i jest nie mniejsza niż 1,5 m.

Podstawa prawna:

Art. 47 ust. 2 Ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137)

Statystyki tego pytania z ostatnich miesięcy

Miesiąc Odpowiedzi
Prawidłowe (%) Błedne (%) Łącznie
2020-08 1105 (79%) 291 (21%) 1396
2020-07 4533 (81%) 1083 (19%) 5616
2020-06 4105 (79%) 1106 (21%) 5211
2020-05 889 (80%) 217 (20%) 1106
2020-04 212 (80%) 54 (20%) 266
2020-03 2559 (83%) 518 (17%) 3077
2020-02 1108 (100%) 0 (0%) 1108
2020-01 1203 (61%) 755 (39%) 1958
2019-12 836 (60%) 566 (40%) 1402
2019-11 1121 (60%) 744 (40%) 1865
2019-10 1138 (58%) 825 (42%) 1963
2019-09 1248 (60%) 831 (40%) 2079
2019-08 1354 (60%) 888 (40%) 2242
2019-07 1433 (60%) 938 (40%) 2371
2019-06 1194 (60%) 787 (40%) 1981
2019-05 1417 (62%) 872 (38%) 2289
2019-04 1286 (62%) 791 (38%) 2077
2019-03 1664 (63%) 993 (37%) 2657
2019-02 1559 (63%) 925 (37%) 2484
2019-01 1601 (63%) 934 (37%) 2535
Łącznie 31565 (69%) 14118 (31%) 45683

Pytanie należy do kategorii:

Zawartość naszej bazy jest zgodna z tą, wg. której przeprowadzane są egzaminy w WORD.
Przypisania pytań do kategorii także są identyczne jak te występujące w WORD.
Zwróć uwagę, że wiele pytań specjalistycznych należy tylko do jednej kategorii prawa jazdy, a pytania z działów dot. wiedzy podstawowej często przypisane są do kilku lub wszystkich kategorii.

Działy tematyczne:

  • Pozycja pojazdu na drodze, wjazd i zjazd ze skrzyżowania, zatrzymanie i postój (jazda na suwak, korytarz życia)

Testy podsumowujące (e-kurs):

  • Postój
Żaden przykład e-kursu nie wskazuje na to pytanie. Brak znaków powiązanych z pytaniem.