Czy w tej sytuacji, zamierzając skręcić w prawo, masz pierwszeństwo przed pieszym?

Odpowiedź:

Uzasadnienie:

Postawa, w której kierujący ruchem jest zwrócony bokiem do nadjeżdżających pojazdów, oznacza zezwolenie na wjazd na skrzyżowanie lub odcinek drogi za osobą kierującą ruchem. W tej sytuacji policjant jest do pieszego zwrócony tyłem i pieszemu nie wolno wejść na przejście.

Podstawa prawna:

Art. 5 ust. 1 Ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137) oraz § 108 ust. 2 i 3 Rozporządzenia w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 170 poz. 1393 z późn. zm.)

Statystyki tego pytania z ostatnich miesięcy

Miesiąc Odpowiedzi
Prawidłowe (%) Błedne (%) Łącznie
2020-08 1300 (52%) 1223 (48%) 2523
2020-07 6454 (56%) 5133 (44%) 11587
2020-06 6423 (57%) 4927 (43%) 11350
2020-05 1396 (54%) 1193 (46%) 2589
2020-04 388 (55%) 320 (45%) 708
2020-03 4230 (50%) 4183 (50%) 8413
2020-02 0 (0%) 2 (100%) 2
2020-01 482 (53%) 424 (47%) 906
2019-12 342 (54%) 286 (46%) 628
2019-11 492 (49%) 520 (51%) 1012
2019-10 525 (52%) 488 (48%) 1013
2019-09 582 (52%) 532 (48%) 1114
2019-08 624 (53%) 554 (47%) 1178
2019-07 703 (54%) 605 (46%) 1308
2019-06 547 (53%) 479 (47%) 1026
2019-05 605 (53%) 535 (47%) 1140
2019-04 628 (54%) 531 (46%) 1159
2019-03 743 (52%) 674 (48%) 1417
2019-02 718 (54%) 608 (46%) 1326
2019-01 703 (53%) 631 (47%) 1334
Łącznie 27885 (54%) 23848 (46%) 51733

Pytanie należy do kategorii:

Zawartość naszej bazy jest zgodna z tą, wg. której przeprowadzane są egzaminy w WORD.
Przypisania pytań do kategorii także są identyczne jak te występujące w WORD.
Zwróć uwagę, że wiele pytań specjalistycznych należy tylko do jednej kategorii prawa jazdy, a pytania z działów dot. wiedzy podstawowej często przypisane są do kilku lub wszystkich kategorii.

Działy tematyczne:

  • Skrzyżowania lub przejścia dla pieszych z kierujących ruchem, miejsca przystanków komunikacji publicznej

Testy podsumowujące (e-kurs):

  • Skrzyżowania z kierującym ruchem
Żaden przykład e-kursu nie wskazuje na to pytanie. Brak znaków powiązanych z pytaniem.