Przejeżdżasz przez skrzyżowanie. Czy ruch na drodze poprzecznej jest zamknięty?


Odpowiedź:

Odpowiedź:

Uzasadnienie:

Uzasadnienie:

Tak, sygnał nadawany przez sygnalizator S-3 oznacza, że podczas jazdy we wskazanym kierunku nie występuje kolizja z innymi uczestnikami ruchu. To znaczy, że na innych kierunkach krzyżujących się z Twoim torem jazdy przez skrzyżowanie ruch jest zamknięty (inne kierunki kolidujące z Twoim mają sygnał czerwony także piesi).

Podstawa prawna:

Podstawa prawna:

art. 5 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.) oraz § 97 ust. 3 rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393, z późn. zm.)

Statystyki tego pytania z ostatnich miesięcy

Statystyki tego pytania z ostatnich miesięcy

Miesiąc Odpowiedzi
Prawidłowe (%) Błedne (%) Łącznie
2020-12 195 (95%) 10 (5%) 205
2020-11 2543 (70%) 1102 (30%) 3645
2020-10 3306 (70%) 1406 (30%) 4712
2020-09 3351 (68%) 1588 (32%) 4939
2020-08 4453 (71%) 1783 (29%) 6236
2020-07 4221 (69%) 1872 (31%) 6093
2020-06 4315 (71%) 1780 (29%) 6095
2020-05 863 (68%) 406 (32%) 1269
2020-04 224 (76%) 72 (24%) 296
2020-03 2753 (76%) 882 (24%) 3635
2020-02 1979 (100%) 0 (0%) 1979
2020-01 2146 (68%) 1005 (32%) 3151
2019-12 1563 (68%) 723 (32%) 2286
2019-11 2032 (66%) 1056 (34%) 3088
2019-10 2173 (67%) 1094 (33%) 3267
2019-09 2324 (68%) 1105 (32%) 3429
2019-08 2409 (69%) 1101 (31%) 3510
2019-07 2651 (69%) 1207 (31%) 3858
2019-06 2202 (68%) 1041 (32%) 3243
2019-05 2378 (67%) 1185 (33%) 3563
2019-04 2397 (69%) 1085 (31%) 3482
2019-03 2984 (69%) 1359 (31%) 4343
2019-02 2723 (69%) 1225 (31%) 3948
2019-01 2795 (68%) 1316 (32%) 4111
Łącznie 58980 (70%) 25403 (30%) 84383

Pytanie należy do kategorii:

Pytanie należy do kategorii:

Zwróć uwagę, że wiele pytań specjalistycznych należy tylko do jednej kategorii prawa jazdy, a pytania z działów dot. wiedzy podstawowej często przypisane są do kilku lub wszystkich kategorii.

Działy tematyczne:

Działy tematyczne:

  • Dodatkowe pytania uzupełniające - cz. 2.

Testy podsumowujące (e-kurs):

  • Skrzyżowania z sygnalizacją świetlną
Żaden przykład e-kursu nie wskazuje na to pytanie. Brak znaków powiązanych z pytaniem.