Zamierzasz jechać na wprost. Czy masz obowiązek ustąpienia pierwszeństwa motocykliście skręcającemu w lewo?


Odpowiedź:

Odpowiedź:

Uzasadnienie:

Uzasadnienie:

Nie, ponieważ w tej sytuacji zarówno Ty jak i motocyklista zbliżacie się do skrzyżowania od drogi podporządkowanej co za tym idzie względem siebie jesteście w sytuacji równorzędnej i dlatego ustępuje ten kto zamierza skręcić w lewo. Kierujący pojazdem, zbliżając się do skrzyżowania, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pojazdowi nadjeżdżającemu z prawej strony, a jeżeli skręca w lewo – także jadącemu z kierunku przeciwnego na wprost lub skręcającemu w prawo.

Podstawa prawna:

Podstawa prawna:

art. 5 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.), w związku z § 5 ust. 5 rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393, z późn. zm.).

Statystyki tego pytania z ostatnich miesięcy

Statystyki tego pytania z ostatnich miesięcy

Miesiąc Odpowiedzi
Prawidłowe (%) Błedne (%) Łącznie
2020-12 1692 (72%) 663 (28%) 2355
2020-11 2304 (69%) 1013 (31%) 3317
2020-10 2121 (67%) 1028 (33%) 3149
2020-09 2325 (66%) 1189 (34%) 3514
2020-08 2691 (70%) 1157 (30%) 3848
2020-07 2668 (69%) 1180 (31%) 3848
2020-06 2640 (71%) 1101 (29%) 3741
2020-05 536 (75%) 181 (25%) 717
2020-04 140 (70%) 59 (30%) 199
2020-03 1037 (68%) 487 (32%) 1524
2020-02 0 (-%) 0 (-%) 0
2020-01 1155 (60%) 764 (40%) 1919
2019-12 790 (59%) 546 (41%) 1336
2019-11 1061 (57%) 788 (43%) 1849
2019-10 1094 (58%) 798 (42%) 1892
2019-09 1241 (61%) 804 (39%) 2045
2019-08 1306 (60%) 874 (40%) 2180
2019-07 1398 (59%) 988 (41%) 2386
2019-06 1200 (61%) 777 (39%) 1977
2019-05 1256 (58%) 905 (42%) 2161
2019-04 1323 (61%) 838 (39%) 2161
2019-03 1646 (61%) 1056 (39%) 2702
2019-02 1497 (61%) 970 (39%) 2467
2019-01 1516 (59%) 1047 (41%) 2563
Łącznie 34637 (64%) 19213 (36%) 53850

Pytanie należy do kategorii:

Pytanie należy do kategorii:

Zwróć uwagę, że wiele pytań specjalistycznych należy tylko do jednej kategorii prawa jazdy, a pytania z działów dot. wiedzy podstawowej często przypisane są do kilku lub wszystkich kategorii.

Działy tematyczne:

Działy tematyczne:

  • Skrzyżowania ze znakami określającymi pierwszeństwo przejazdu

Testy podsumowujące (e-kurs):

  • Skrzyżowania ze znakami określającymi pierwszeństwo przejazdu
Żaden przykład e-kursu nie wskazuje na to pytanie. Brak znaków powiązanych z pytaniem.