Zamierzasz skręcić w lewo. Czy masz pierwszeństwo przed pojazdem nadjeżdżającym z lewej strony?

Odpowiedź:

Uzasadnienie:

Tak, ponieważ na skrzyżowaniu równorzędnym masz pierwszeństwo przed nadjeżdżającymi z lewej strony (czerwony pojazd ma Ciebie po swojej prawej). Kierujący pojazdem, zbliżając się do skrzyżowania, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pojazdowi nadjeżdżającemu z prawej strony, a jeżeli skręca w lewo – także jadącemu z kierunku przeciwnego na wprost lub skręcającemu w prawo.

Podstawa prawna:

art. 25 ust. 1 ustawy z 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 ze zm.)

Statystyki tego pytania z ostatnich miesięcy

Miesiąc Odpowiedzi
Prawidłowe (%) Błedne (%) Łącznie
2020-08 1046 (81%) 252 (19%) 1298
2020-07 4354 (84%) 813 (16%) 5167
2020-06 4159 (84%) 806 (16%) 4965
2020-05 833 (85%) 149 (15%) 982
2020-04 209 (87%) 32 (13%) 241
2020-03 2174 (86%) 350 (14%) 2524
2020-02 2503 (100%) 0 (0%) 2503
2020-01 2781 (76%) 899 (24%) 3680
2019-12 1885 (76%) 611 (24%) 2496
2019-11 2601 (75%) 855 (25%) 3456
2019-10 2764 (75%) 914 (25%) 3678
2019-09 2977 (77%) 905 (23%) 3882
2019-08 3123 (77%) 919 (23%) 4042
2019-07 3318 (78%) 937 (22%) 4255
2019-06 2803 (77%) 827 (23%) 3630
2019-05 3186 (78%) 909 (22%) 4095
2019-04 3150 (78%) 913 (22%) 4063
2019-03 3851 (78%) 1112 (22%) 4963
2019-02 3469 (77%) 1043 (23%) 4512
2019-01 3585 (77%) 1089 (23%) 4674
Łącznie 54771 (79%) 14335 (21%) 69106

Pytanie należy do kategorii:

Zawartość naszej bazy jest zgodna z tą, wg. której przeprowadzane są egzaminy w WORD.
Przypisania pytań do kategorii także są identyczne jak te występujące w WORD.
Zwróć uwagę, że wiele pytań specjalistycznych należy tylko do jednej kategorii prawa jazdy, a pytania z działów dot. wiedzy podstawowej często przypisane są do kilku lub wszystkich kategorii.

Działy tematyczne:

  • Włączanie się do ruchu, skrzyżowania równorzędne

Testy podsumowujące (e-kurs):

  • Skrzyżowania równorzędne
Żaden przykład e-kursu nie wskazuje na to pytanie. Brak znaków powiązanych z pytaniem.